Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.04.14

Ébredjetek, mert NAGYON közel van az Úr !

"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják."
( Mt. 6:19 )


         Az átlag ember hétköznapja manapság másról sem szól, mint a pénz utáni könyörtelen hajszáról. Mára világunk az okkult szervezetek ( Illuminati, Free Masonry, Bilderbergs, Skull and Bones, Bohemian Grove stb. ) összeesküvésének  alattomos csalásainak a csapdájába esett, és egyre közelebb került a teljes testi, lelki és szellemi rabszolgasághoz. Eme szervezetek vezetői magától a Sátántól kapják az ötleteket  és eszközöket ahhoz, hogy álmuk - egy új világ létrehozása -  megvalósulhasson.

        A G8 teljes erővel azon fáradozik, hogy létrehozzon egy olyan világegységet, amelyben korlátlan hatalmuk lesz, és ezt a hatalmat át fogják adni annak a politikusnak, akit maga Lucifer fog kinevezni  földi helytartójának, akinek kezében  összpontosulni fog  az egész emberiség feletti  minden hatalom .
       Ezt a személyt a Biblia Antikrisztusnak nevezi. A globális birodalmat pedig fenevadként említi az Írás.
Ez a globális birodalom a legnagyobb erőfeszítésekkel egy olyan készpénz nélküli világ megvalósításán fáradozik,amelyben minden ember egy kézfejbe vagy homlokba ültetett microchip "tulajdonosa" lesz - valójában azonban ők lesznek A Rendszer tulajdonai és totális kiszolgálói.


      A Federal Reserve, amely rabszolgává tesz minden embert


         Amerika - és az egész világ - legfelső, központi bankja a Federal Reserve ( Federális Tartalék ).
Magántulajdonban üzemelő bank , amely minden törvény felett áll, senki által nem elszámoltatható, és semmilyen pénzügyi szerv által kérdőre nem vonható pénzintézet.
Tulajdonosai a világ elitje: bankárok, hercegek, iparmágnások, és mindenki, aki élete árán elkötelezte magát a New World Order (az ún. Új Világrend ) megvalósításának.
        1913- ban, röviddel Woodrow Wilson elnök beiktatása után  - aki maga is a Free Masons szabadkőműves társaság tagja volt -, Nelson Aldrich szenátor, a Rockefeller fivérek anyai nagyapja csalással megszavaztatta, és létrehozta a Federal Reserve-t,  minden amerikai bank legfelsőbb bankját. A  legnagyobb törvényadta kiváltsággal lett felruházva : a pénznyomtatás kizárólagos jogával az Egyesült Államokban.
Pénzt nyomtatni egy adott országban azért a legnagyobb kiváltság, mert mindenki, aki a pénzkiadó által nyomtatott pénzeket használja, a pénzkiadó szervezet adósává válik.
1913 előtt  a bankok  csakis az állam irányítása alatt folytathatták tevékenységüket . Mivel a pénznyomtatás kiváltsága kizárólag az Amerikai Központi Banké volt, a bankok az államtól kaptak pénzt, hogy azt kölcsönadhassák a lakosságnak. 1913 után viszont fordult a kocka.  A Fed létrehozásával az egész USA a Fed hatalmába került, mivel az amerikai bankok csak a Fed-től kaphattak pénzt.  Ettől fogva nem az állam vált a pénznyomtatásból származó bevételek haszonélvezőjévé, hanem a Fed, és a mögötte álló KEREK ASZTAL névre keresztelt szabadkőműves szervezetek. Ezek tagjai voltak : Rockefellerék, Rothchildék  és J. P. Morgan.
Ettől fogva az egész USA  a Fed-es gazdagok kezébe került.
        1920- ban a Fed mögött lévő Rounded Table szervezet nevet váltott. Az új név a Council on the Foreign Relations lett.
A következő nagy, emberiség ellenes összeesküvést 1933- ban követte el a Fed, amely nagy lépés volt a végső idők virtuális rabszolgasága felé.
        1933- ban a Fed és a mögötte felsorakozó szabadkőműves erők elrendelték az addigi, szabadságot és biztonságot nyújtó aranyfedezet beszűntetését. Ezzel a lépéssel az egyeduralomra törekvő elit szinte teljes mértékben a pénzhasználathoz láncolta Amerika és az egész világ lakosságát . 1933 előtt, ha valakinek volt 1000 dollárja, és közelgő bajt sejtett a gazdaságban, akkor kérésére a bank aranypénzt adott az 1000 dollár értékének megfelelően. Így a polgárok viszonylagosan függetlenek lehettek a bankoktól, és az akkori pénzvilágtól, de ugyanakkor kézzelfogható értékkel rendelkezhettek.
Az Illuminati-s és szabadkőműves monopolisták megszűntették a pénz aranyban mérhető fedezetét, magyarán elértéktelenítették a pénzt. Innentől fogva a készpénzhasználat adósságot jelentett a Fed felé, valamint állandó függést a pénz használatától.
A mai napon szinte senki sem tud létezni készpénz nélkül .
       Mindezen csalások után a Fed mögötti Council on Foreign Relation ( Külkapcsolatok Tanácsa ), az  Illuminati  és a Freemasons (Szabadkőművesek)   már nem elégedett meg pusztán az USA leigázásával, hanem minden létező és valamit is számító ország központi bankjait kezdték el szisztematikusan elárasztani USA dollárosokkal  és megszerezni a pénznyomtatás jogát. Így történt, hogy a világ nyolc iparilag legfejletteb országa a Fed kezében van.  Amennyiben bármely ország ellent próbálna állni a Fed uralmának, úgy annak az országnak a további sorsát a Fed kezében levő amerikai szuperhadsereg pecsételné meg.
      1995- ben Saddam Hussein bejelentette, hogy fel akarják számolni USA dollár készleteiket, mivel rájöttek hogy a Fed - nek mi a valós szándéka, és semmi esetre sem akartak rabszolgái lenni a Fed olthatatlan éhségének. Ahmadinejad szintén kijelentette,
hogy ha kell, meghalnak, de az ősi Perzsia sohasem lesz a modern Róma rabszolgája. Ennek megfelelően folyik most is a kampánymunka a nemlétező atomfegyverekről, s  a Fed újra beindította a hadiiparát, hogy véget vessen a lázadásnak.
Az más kérdés, hogy Irán valóban beváltaná fenyegetéseit Izraellel szemben, de nem ez a valós oka az Irán és USA közti konfliktusnak

     Meg kell látnunk, hogy Sátán  - felhasználva az ő imádóit -, becsapta az egész emberiséget, hogy eszeveszett erővel fáradjon mindenki a lehető legtöbb pénz megszerzéséért, akár bűncselekmények vagy gyilkosságok által is. Annak a pénznek a megszerzésére és elrejtésére ösztönöz Sátán bűnös eszközökkel, amelyeknek az előállítási költségein kívűl semmiféle értéke sincs.
      Erre figyelmeztett minket  Isten  egyszülött Fia, Jézus Krisztus. Ez a Bibliában említett  ún. NAGY MEGCSALATTATÁS, amely megelőzi a világdiktátor, azaz az Antikrisztus  megjelenését. Emiatt javasolja Isten az embernek, hogy ne adja fejét tisztességtelen eszközökre a pénzszerzést illetően, mert egy nem is olyan távoli napon a  használatban levő pénzek egy nap alatt  teljesen értéktelenné fognak válni.


Az Új Világrend (New World Order ) avagy egy szép börtönvilág


      Mai világunk minden egyes nappal közelebb kerül a Szabadkőmővesség (Freemasonry), az Illuminati és a többi sátánista világvezető által megálmodott Új Világrend ( New World Order ) valóságához. E luciferimádó világvezetők minden nap azon dolgoznak, hogy a föld országainak gazdaságát egybeolvasszák, és ezáltal előkészítsék a terepet az ő istenük eljöveteléhez, akit a Biblia Antikrisztusnak nevez.
      Ez az "új világ" egy jól funkcionáló börtönvilág lesz mindazok számára, akik benne fognak élni. Az emberi jogok végérvényesen megszűnnek ekkor. A modern technika révén minden ember teljesen leinformálhatóvá válik, és személyes adataik az elit számára mindenkor felhasználhatóak lesznek.
      A Federal Reserve 1933-as nagy csalása óta  az embeririség egy lépésnyire van csupán a teljes gazdasági diktatúra létrejöttétől, ahol az emberek kézbeültetett chip-pel lesznek csak képesek adás-vételi tranzakciók lebonyolítására. Mindazok, akik ellenállnak,
egész egyszerűen ki lesznek zárva az interaktív rendszer adta életszükségleti rendszerből. Akik a Rendszeren kívül fognak állni, azok számára az élet egyenlő lesz a mindennapos nélkülözéssel. Csakis abban az esetben juthat majd valaki  munkához, kaphat orvosi ellátást, élelmiszereket, gyógyszereket, ha hajlandó a testébe beültetni a teljes kontrollt jelentő chipet.
 
      A G8 országok vezetői egy olyan társadalmat akarnak, amelyben a kereskedelmet számítógépeken lehet bonyolítani, megszűntetve ezzel az összes papír- és fémpénz használatát. A Digital Angel (Digitális Angyal) nevű vállalat  kifejlesztett egy parányi méretű chip- et, amely hihetetlen mennyiségű információt képes tárolni. Energiáját az emberi testhőből veszi.
Ezek a parányi chip-ek fogják tárolni a vezetői engedélyt, útlevelet, kórházi feljegyzéseket, bankszámlaszámot, és ami a legfontosabb: egy globális azonosítószámot, amely a rendszerhez való tartozás azonosító száma lesz. Ez pedig a 666... * A termékkódokon található három, hosszabb páros vonal a 6-os számnak felel meg.A köztük lévő vonalak a konkrét terméket kódolják. Tehát: 6......6......6
 Ennek megfelelően az emberek is ilyen "termékkódot" fognak viselni a testükön, testükben.

Mindazok, akik elhatározzák, hogy használni fogják az újfajta azonosítót, végérvényesen rabjává válnak az Illuminati és
Szabadkőműves Új Világrend zsarnoki rendszerének.
      Ebben a különösen zárt rendszerben már lehetetlen lesz a feketekereskedelem. Senki sem menekülhet többé a biztonsági kamerák fürkésző tekintete elől. Az új  társadalom kezdetben sokak számára a biztonságot  és a kényelmet fogja jelenteni, de rövid időn belül az emberek rájönnek, hogy mennyire rászedték őket a Birodalom vezetői. Viszont ekkor  már nem lesz soha többé lehetőség a rendszerből való szabadulásra! Végérvényesen megpecsételődik az emberek sorsa, nem lesz helyük a titkoknak.

Ebből a csapdából csak egyetlen kiút van:
Jézus Krisztus, a Szeretet Istenének a Fia.


Az elragadtatás


                      "Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és                             
                        mindenkor az Úrral leszünk."
                                                                                                ( 1. Thessz. 4:17 )

         Isten kétezer évvel ezelőtt elküldte Fiát, a Megváltó Jézus Krisztust, hogy visszavezető utat mutasson az emberiség számára.
Isten jól ismeri az emberek szándékát, hogy  némelyek világhatalomra vágynak. Tudja,hogy ezek képesek lesznek az egész világot becsapni  és az emberiséget rabszolgaságukba hajtani egy kereskedelmi- pénzügyi rendszer felállításával.
Emberileg lehetetlen megszabadulni e világ országainak zárt kommunikációs rendszeréből. Istennél azonban most még minden lehetséges.
        Az utcai kamerák, műholdak, chip-ek világában  lehetetlen kibújni a fenevad rendszeréből, melyet a G8 kreált, hogy minden ember -  azonosítókat viselve - állandó megfigyelés alatt álljon. Amikor eljön a nap, és az emberek kezébe és homlokába biochipeket injekcióznak egy védőoltással, attól fogva minden egyes ember a műholdak látóterébe kerül.
Beültetett chip-et viselve csak akkor lehet a mindentlátó műholdak elől elbújni, ha valaki 30 méterrel van a földfelszín alatt.
Viszont mindenki kizárólag   akkor juthat majd  élelmiszerekhez, ha beültetett chip-et visel a testében. Enélkül lehetetlen lesz az élet a földön.
       Isten ezért figyelmeztet mindnyájunkat az Ő Beszédén, a Biblián keresztül , hogy mindaz, aki hittel követi Istent és hisz az Ő egyszülött Fiának megváltásában, fel ne vegye ezeket az azonosítókat.  Akik ugyanis viselni, használni fogják ezeket, részesei lesznek azoknak a csapásoknak, amelyek a földre várnak, s amelyek a Jelenések könyvében olvashatók.
      Istennek mindenkorra megvan a menekülési terve, amellyel kiszabadítja az emberiséget Sátán és gonosz szolgái kezéből.
Amint kimentette Isten Noét az akkori világ gonosz fiai közül, úgy menti ki  őket az antikrisztusi királyság elől is.
Mindezidáig Isten lehetőséget adott az emberiségnek a választásra. Ma még tart a kegyelem ideje... Azonban az utolsó éveket-napokat éljük... Isten kegyelme lassan bezárul.
      Hamarosan megszólal az összegyülekezés isteni harsonája, amellyel egybegyűjti a keresztény egyházat a világból való kimenetelre, kiszabadulásra.  Mert felvétetik  a hívők sokasága a Szent Szellem ereje által, mielőtt rázúdul a pusztítás és a rettenetes nyomorúság az itthagyatottakra.
      Imádkozom, hogy Isten  adjon mindannyiunknak megtérést és tegyen minket méltóvá az elragadtatásra. Az Úr közel.

 

(Tóthi Mihály írása alapján)

 

 


Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására.  Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket." "Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!"

(Máté evangéliuma 25:1-13.) 

 

 

  

 

A mappában található képek előnézete Isten, angyalok, emberek