Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009.09.24

Haladó bibliaiskola I.rész

judgment.jpeg


Próféciák & Tanítások    

David Wilkerson: A látomás és azon túl
Tartalom

Előszó
Bevezetés
1. Zűrzavar a gazdaságban
2. Drasztikus időjárás-változások és földrengések
3. Szennyáradat
4. A jövő legnagyobb ifjúsági problémája
5. Ádáz üldözés
6. Isten üzenete a felkészületlenekhez
7. Szemelvények David Wilkerson prófétai írásaiból
8. A tornyok leomlottak
9. Isten üzenete a felkészültekhez
10. Most rajtad a sor!


Előszó
Hadd kérjem arra a kedves Olvasót, hogy mielőtt hozzáfogna e könyv elolvasásához, gondolja át a következő három megjegyzésemet!

A nagy érdeklődésre való tekintettel újranyomtattuk „A látomás”-t, melynek üzenetét 1973-ból kell értelmezni. Az eredeti tartalmát csupán a 7. és 8. fejezettel bővítettük. Mára számos előrejelzés beteljesedett, mások a közeljövőben fognak megtörténni, ismét mások pedig valamikor később az elkövetkező évek során. Kérem, hogy senki ne olvassa könyvemet azzal a várakozással, hogy mindegyik csapás máról holnapra végbemegy, hiszem azonban, hogy a látomás nagy része még e nemzedék életében beteljesedik.

A látomással nem áll szándékomban semmilyen doktrinális álláspont mellett kiállni, így amikor például a keresztények üldöztetéséről beszélek, nem a Nagy Nyomorúságra gondolok. Nem kívánok vitába szállni azzal kapcsolatban sem, hogy Krisztus visszajövetelekor a keresztények pontosan mikor ragadtatnak el a Földről. Ez a látomás nem doktrinális állás-foglalás.

A látomás nem „félelemgerjesztő” üzenet akar lenni. Egyesek azt mondják majd, hogy a látomással csak előidézek majd néhány csapást, és hogy az ember „azt kapja, amit prédikál”. Ezzel a legkevésbé sem értek egyet, e logika szerint ugyanis Noé is maga idézte elő az árvizet, amikor arról prédikált. Megosztom a látásomat, és ami a más véleményen lévőket illeti, nem fogok többet védekezni. Az üzenet valós voltát csakis az idő és az események igazolhatják majd. Isten lesz a bírám, így bármit mondjanak is barátaim vagy ellenségeim, nem akadályozhatnak meg feltett szándékomban, hogy figyelmeztessem olvasóimat: a leírtak igazak.

                                                                                        David Wilkerson

Bevezetés
Egész életem során összesen két ízben kaptam látomást. Az elsőt 1958-ban, amikor a mennyei látomás egy pennsylvaniai kisvárosból New York City-be hívott, hogy az ottani tinédzser bandákkal és drogfüggő fiatalokkal foglalkozzam. Nem téves látomásról volt szó, helytállóságát most, évekkel később világszerte megtalálható ifjúsági központjaink bizonyítják. Az egykori bandatagok és drogosok nem csupán megtértek, hanem ma már sokuk gyülekezeti szolgálattevőként és misszionáriusként hirdeti az evangéliumot.

A második látomást ez év (1973 tavaszán) kaptam; ez három, a Földet sújtó, tragikus kimenetelű csapásról szól. Nem láttam vakító fényeket, nem hallottam hallható hangot és angyalok szavát sem. De ahogy az egyik este imádkoztam, olyan erővel ragadott meg a világkatasztrófák látomása, hogy nem tehettem mást: letérdeltem, döbbenten és csodálattal figyeltem, s befogadtam a látottakat.

Először nem akartam elhinni mindazt, amit láttam és hallottam. A látomás üzenete túlontúl rémisztő volt; túl apokaliptikus és túl nyugtalanító materialista elmém számára, ám a látomás éjszakáról-éjszakára, újra meg újra visszatért. Lehetetlen volt nem venni róla tudomást. Mélységes, szívből jövő meggyőződésem, hogy ez a látomás Istentől ered, igaz, és be fog teljesedni. Ám a látomás ezzel egyetemben komoly önvizsgálatot követelt tőlem, először ugyanis féltem, hogy az emberek többsége nem hisz majd nekem, vagy fanatikus őrültnek bélyegeznek. Beszéltem az üzenetről néhány közeli barátomnak és munkatársamnak, s óva intettek attól, hogy megjelentessem. Ki akar a jólét idején gazdasági válságról hallani, vagy egy eljövendő ítéletről, amikor sokak számára már így is nagyon nehéz az élet? Ki hiszi majd el, hogy noha most még vallásszabadságot élvezünk, ennek az állapotnak hamarosan vége szakad, s hogy a Jézus mozgalom helyébe nemsokára egy Jézus ellenes mozgalom lép majd?

Ám minden félelmem és aggodalmam dacára képtelen vagyok tovább elhessegetni magamtól a látomás nyilvánosságra hozatalának kényszerítő gondolatát. Ha ugyanis csakugyan megértettem valamennyire a mennyei vezetést, Isten azt kéri tőlem, hogy bátran szóljak. Megvizsgáltam a látomást Isten Igéjének a fényében is, s a Szentírás is megerősíti a benne foglaltakat. A látomás némely eleme az igen közeli jövőben fog beteljesedni, míg más események távolibbak ennél, hiszem azonban, hogy minden említett történés még a jelen generáció életében végbemegy!

Hiszem, hogy napjainkban azokat az időket éljük, amelyekre a Biblia „a nyomorúságok kezdete”-ként utal. A világ elképzelhetetlen mértékű nyomorúságnak néz elébe, s a Föld már most is Isten haragját ízlelheti. Az emberek többsége értetlenül figyeli, mi történik a természettel, az erkölcsi normákkal és a társadalommal. Hiszem, hogy a mostani események természetfeletti eredetűek és nem állnak az emberek irányítása alatt.

Olvasóim közül sokan könnyedén megfeledkeznek majd a látomás üzenetéről a mostanihoz hasonló „pihenők” idején, amikor az emberek kicsit fellélegezhetnek. Bizony nehéz az ítéletre gondolni, amikor egy homokos tengerparton sütkérezünk! A földrengések, éhínségek, árvizek és más egyéb katasztrófák hihetetlen távolinak tűnnek, miközben az ember motorcsónakkal szeli át egy festői tó vizét. Ki tudná elképzelni, milyenek lehetnek a szűkös és nehéz napok, amikor csak úgy dől a pénz, amikor mi sem természetesebb a szabadságnál, és amikor a tévésorozatok olyan rózsaszín képet festenek az életről?

Márpedig Isten figyelmeztet bennünket: a katasztrófa váratlanul köszönt majd be – akkor, amikor minden ember azt kiáltja, hogy „béke és biztonság!”. Noé idejében is akkor jött az árvíz, amikor az emberek ettek, ittak, házasodtak, váltak és pazarul éltek. A tömegek, akik gúnyt űztek a próféta „hihetetlen látomásából”, egyszer csak, váratlanul, Isten haragjával találták szembe magukat.

Hadd kérjem hát az olvasót, hogy mielőtt még egy fanatikus őrült agyszüleményének bélyegezné és gyorsan félredobná könyvemet, hallgasson rám egy percet! Mi van akkor, ha mégis igaz? Mi van, ha csakugyan Isten maga mondta nekem mindezeket? Nem lehetséges-e, hogy látomásom valóban Istennek emberi csatornán keresztül érkező üzenete ez az elkényelmesedett, mélységes álomba zuhant világhoz? Ne feledjük azt sem, mit mond a Biblia: „Az utolsó napokban ifjaitok látomásokat látnak.”

Ez esetben, kedves Barátom, ideje teljesen felkészülnünk! A „készülődés” ideje már régen lejárt; későre jár, s az idő kevés. Olvassa tehát mindenki nyitott szívvel ezt a könyvet, s az utolsó fejezetben a megoldást is megtalálja majd!

1. Fejezet


Zűrzavar a gazdaságban - Összeomlás közeleg
Világméretű gazdasági zűrzavarnak nézünk elébe. Látomásomban ezt a dolgot láttam a legvilágosabban, és számos imádkozó életű keresztény osztja nézetemet.

Nem csupán az amerikai dollárra vár az elkerülhetetlen leértékelődés, hanem minden más valutára is. Azt látom, hogy először Európát sújtja majd komoly gazdasági válság, s az nem sokkal később Japánra, az Egyesült Államokra, Kanadára és az összes többi országra is kiterjed.

Nem annyira gazdasági hanyatlás, azaz depresszió az, amit látok, mint inkább egy olyan mérvű válság és recesszió, hogy az csaknem minden kereső állampolgárt érinteni fog Amerikában és világszerte. A most óriási mennyiségű nyugati valutával rendelkező országok is komoly bajban lesznek, különösen nagy kár éri az arab országokat.

Kétség nem fér hozzá, hogy pénzügyi válsággal és félelmekkel teli szűk esztendők következnek az emberiségre. Hogy mennyire hamar, nem világos, de nincs már messze. A világ legnagyobb közgazdászai értetlenül állnak majd a helyzet előtt, nem tudván mivel magyarázni a zűrzavart, s a nemzeteken általános félelem lesz úrrá. A válságot egy hamis gazdasági fellendülés előzi majd meg – ez azonban rövidéletű lesz.

Néhány jó év adatik a felkészülésre
A következő néhány év 1973-tól a közelgő gazdasági katasztrófára figyelmeztető megannyi előjel ellenére is az emberiség történelmének egyik legvirágzóbb időszaka lesz. Kövér és bőséges évek lesznek ezek, s az emberek a megszorító pénzügyi intézkedések ellenére is mértéktelenül költekeznek majd tovább. Az eladások rekordméreteket öltenek, s az emberek többet költenek majd, mint valaha a modern korban. A felvett hiteleket alig lehet majd átlátni és kézben tartani.

Nagyon világosan látom, hogy néhány év erejéig hihetetlen bőségnek és zavartalan gazdasági fellendülésnek lehetünk majd tanúi. Az egyházak költségvetése megnő, hasonlóképpen a bérek – s ugyanígy a missziós célra történő adakozás mértéke is.
Az infláció, a kiadások és a bérek mind magasabbra szöknek. Itt-ott az árakat is hozzáigazítják majd a megváltozott helyzethez, ám a világgazdaság általában véve forrongó katlanná változik.

Amikor 1973 áprilisában megkaptam a látást, a Szent Szellem azzal kapcsolatban is világosan intett engem, hogy bízzam Istenben: Ő kirendeli majd az anyagiakat, hogy szervezetünk a szükségszerű jelzálogon kívül minden egyéb adósság alól fel tudjon szabadulni. Az Istentől hallott üzenet igen pontos és lényegretörő volt, mégpedig a következő: Súlyos gazdasági válság közeleg, és hamarosan elkövetkeznek a szűk esztendők. Lesz néhány kövér és gazdag év, melyek alatt fel lehet készülni a szűk esztendőkre. Azért munkálkodjatok és imádkozzatok, hogy minden adósságot kifizethessetek, és készüljetek fel a költségvetés hirtelen és drasztikus megcsappanására! Hamarosan nem fog úgy dőlni a pénz, mint eddig, s ha nincsenek tartozásaitok, a nehéz évek alatt is végezni tudjátok majd a szolgálatotokat. Ne riadjatok meg és ne féljetek – hanem készüljetek a válságra és számítsatok rá!

Számos vezető vállalat csődöt jelent
Hitem szerint az amerikai nemzet számos vezető és népszerű vállalat csődbe jutásának lesz majd tanúja. Azt látom, hogy a hitelintézetek óriási problémával fogják szembetalálni magukat. Sokan képtelenek lesznek visszafizetni súlyos tartozásaikat a vezető hitelkártya-vállalatok felé, melyek helyzete ennek következtében kaotikussá válik.

A nagyvállalatok mellett kisvállalkozások ezrei is fizetésképtelenné válnak. A legnagyobb vallási felekezetek közül is kénytelen lesz három, vagy esetleg négy szűkös keretszervezettel működni az anyagi források hiány miatt. Jó néhány gyülekezet tönkremegy, és számos független misszióstársaságnak és egyházi szervezetnek kell visszavonulnia. A keresztény rádió- és televízió-műsorok közül néhány kivételével mindegyik meg fog szűnni.

A szűkös anyagiak bizonytalanság- és félelemhullámot vonnak maguk után. Azok, akiknek még lesz pénzük, félreteszik és kuporgatják azt szükség esetére.
Az Amerikai Egyesült Államok kormánya „túlreagálja” majd a zűrzavaros gazdasági fejleményeket.
Pánikhangulatban meghozott, elhamarkodott döntéseket látok különböző kormányszervek részéről – ám ezek a gazdaság megtámogatására irányuló, kapkodó törekvések visszafelé sülnek majd el.
Az Egyesült Államok elnöke egyszer vagy talán kétszer jelentkezik majd az országos rádió- és televízió-csatornákon, hogy biztosítsa a polgárokat: minden a legnagyobb rendben van, és még csak ezután következik a legnagyobb gazdasági fellendülés. Ám nem éri el a célját. Az emberek kétségbe vonják majd szavait, s félelmüknek forradalmi lázban adnak hangot az elnökválasztáson.

Komoly károkat szenved az autóipar, különösen a szabadidős gépjárműveket gyártó cégeket éri nagy veszteség. Halomban fognak állni az alkatrészek, de az eladás drasztikus mértékben visszaesik.
Csaknem az összes gazdasági mutató sötét jövőt fog jósolni. Kezdetben még vegyes lesz a kép, de a válság végül szinte az ipar teljes egészére kihat.

Vidékre költözési hullám
Az emberek hirtelen vidéki farmokat, telkeket és házakat kezdenek vásárolni. Ezrek próbálnak majd elmenekülni a városokból abban a reményben, hogy a természethez és a földhöz visszatérve biztonságra lelhetnek. Egyre sürgetőbb késztetést éreznek rá, hogy „kiszálljanak az egészből”. Titokban sokan arról kezdenek álmodozni, hogy maguk termelik meg a családjuk számára szükséges húst és zöldséget, azaz önellátóvá válnak, ezért aztán óriási összegeket invesztálnak majd vidéki telkekbe és szántóföldekbe. A vidéki szántóföldek továbbra is egy vagyonba fognak kerülni, a legtöbb nagyváros 150 kilométeres körzetébe eső mezőgazdasági területek ára pedig egyenesen az egekbe szökik majd – magánszemélyek számára megfizethetetlen mértékben.

Szakszervezetek szemben a problémával
A szakszervezeteknek újabb okokból kifolyólag kell majd tartózkodniuk a sztrájktól. Az alkalmazottak többé nem engedhetik meg maguknak, hogy akárcsak egy hétre is beszüntessék a munkát. A kormány keményen lép majd fel a sztrájkolókkal szemben, s a sztrájkoló szakszervezeti tagoktól megvonja az élelmiszerjegyeket és más nekik járó juttatásokat. Az infláció újabb krízishelyzetet teremt a dolgozók és a vezetők között, s a szakszervezeti tagok sztrájkja egyes területeken üzemek teljes és végleges bezárásához – így sokak munkanélkülivé válásához vezet majd.

A munkásosztály vezetőit is magával ragadja majd a gazdasági zűrzavar hulláma; sokuk tanácstalan lesz a szükséges intézkedéseket illetőleg. Igen lehetetlen helyzetben fogják találni magukat, mivel nem engedhetik meg többé maguknak, hogy sztrájkoljanak – ám ugyanakkor azt sem, hogy ne sztrájkoljanak. Az elhúzódó sztrájkok megbéníthatják az ipart, és csak még tovább fokozhatják a gazdaságban uralkodó zűrzavart.
A részletek nem világosak előttem, azt viszont látom, hogy a szakszervezetek rendkívül nehéz helyzetbe kerülnek. A munkavállalók és munkaadók közti megegyezés szép álom csupán, és nem is számíthatunk másra, mint egyre súlyosbodó problémákra.
Lehet, hogy hamarosan tanúi leszünk minden idők legnagyobb károkat okozó szakszervezeti megmozdulásainak.

Akik nem készülnek fel, komoly károknak néznek elébe
Azokat az embereket érik majd a legsúlyosabb károk, akik mértéktelenül költekeznek, és csupa felesleges dolgokat vásárolnak maguknak. Nehéz idők várnak a spekulánsokra, számos épületrenoválással foglalkozó magánszemély és cég teljesen csődbe megy.

Még csak ezután következik minden idők legnagyobb mértékű építkezési hulláma – amelyet a Biblia is előre jelez. Ám ezt megelőzően – és pedig hamarosan – számos nehézség fog felmerülni az építőiparban. A nagy lendülettel induló lakásépítési programok lelassulnak. Az egész építőipar igen szorult helyzetbe kerül. Komoly veszteségek érik azokat a keresztény szolgálattevőket is, akik drága épületeket építtetnek az Úr nevében, ám ezt világos isteni indíttatás nélkül teszik. Akik csupa hiúságból óriási összegeket felemésztő projektekbe fognak, vagy nem teljes mértékben Isten akaratának megfelelően cselekszenek, végül anyagi csődre, katasztrófára számíthatnak.

Ha valakit egyértelműen arra indít az Úr, hogy építkezésbe kezdjen vagy továbblépjen – tegyen is eképpen. Ám mindvégig legyen biztos benne, hogy Isten világos és pontos útmutatása szerint jár el! Máskülönben a vállalkozás kudarcba fullad, ő maga pedig csődbe jut.
Most nem annak van itt az ideje, hogy adósságokba verjük magunkat – a felkészülés ideje ez, amikor éppen ellenkezőleg: inkább meg kell szabadulnunk súlyos anyagi terheinktől.

Ahogy megkaptam ezt a látomást, vitatkozni kezdtem magammal, hogy ugyan mire föl merészelem én akadályozni azoknak a törekvését és látását, akik nagy dolgokat akarnak véghezvinni Istenért, s akiknek ennek érdekében komoly összegeket kell befektetniük. Magam is tapasztaltam, micsoda megelégedéssel tölti el az embert, amikor létrehoz és kiépít egy intézményt Isten dicsőségére. Mindig a hitről és a határozott kilépésről prédikáltam, és soha nem merném egyetlen hívőnek sem azt tanácsolni, hogy álljon el a szándékától, vagy halogassa a cselekvést, amikor Isten világosan megmondta neki, hogy induljon.

De ez a látomás annyira kristálytisztán él bennem, hogy muszáj beszélnem róla. Egyfajta Mennyből adatott kötelességemnek érezem figyelmeztetni a szolgálattevőket és egyházi szervezeteket, hogy minden terjeszkedési programot és komoly összeget igénylő projektet vessenek alá hosszas és alapos felülvizsgálatnak. Vannak ugyanis építkezések, amelyeket el kell most halasztani vagy teljesen felhagyni a gondolatukkal.
Eljött az ideje, hogy a keresztény szervezetek sokkal inkább ember-, mintsem épületközpontúak legyenek. Az előttünk álló szűk esztendőkben elsősorban a személyektől személyek felé irányuló szolgálatban kell növekednie az egyháznak. Sok vallási szervezet kétségkívül úgy vészeli majd át a szűk esztendőket, hogy csak a kamatokat fizetik óriási összegű hiteleik után. Ez ahhoz fog vezetni, hogy folyton csak a létfenntartáshoz szükséges anyagi forrásokat igyekeznek majd előteremteni, s a missziós célok eközben háttérbe szorulnak.

Még az arany sem nyújt majd biztonságot
Most még magasan szárnyal az arany ára, ám azoknak, akik ebbe az árucikkbe fektetnek be biztonságuk megalapozása érdekében, óriási csalódásban lesz részük. Az arany ára ugyan csillagászati magaslatokba emelkedik majd, de nem fogja hosszú távon tartani az értékét. Az ezüst is értékes fémnek fog számítani, és felmegy majd az ára, de igazi biztonságot sem az arany, sem az ezüst nem jelent majd. Az arany és ezüst értékének ingadozó és bizonytalan ára is része lesz a teljes képnek, a világméretű gazdasági zűrzavarnak.
Akár hiszi tehát az olvasó akár nem – még az arany sem lesz értékálló. Az aranyban utazó áruhalmozók súlyos veszteséget szenvednek. Ez az egyik legjelentősebb jövendölés ebben a könyvben.

Új pénzrendszer a világon
Felmerül majd az igény a világ összes pénzrendszerének egybeolvasztására egy egységes rendszer keretén belül. Noha az eljövendő nagy válságot közvetlenül megelőzően a dollár megerősödni látszik, váratlanul krízishelyzet alakul ki, amely az egész üzleti világot megrázza. Évekbe telik majd, amíg az emberek ismét megbízható valutának fogják tartani az amerikai dollárt.

Hitem szerint a Római Birodalom fel fog támadni halottaiból, s ez az új birodalom szolgál majd hatalmi alapul annak a világméretű hatalommal rendelkező vezetőnek, aki a gazdasági rendet lesz hivatott visszaállítani. Egész biztosan bevezet majd egyfajta „sétáló hitelkártya” rendszert, amikor is láthatatlan számokat ütnek a homlok és a kézfej bőrére, amelyeket kizárólag fotoszkóp szkennerrel lehet majd leolvasni. Elképzelhető, hogy a kódot három hat-hat számjegyből álló számsor alkotja majd. E „jegy” viselését mindenkire nézve kötelezővé fogják tenni, senki sem adhat és vehet majd e láthatatlan gravírozás nélkül.

Létre fog jönni egy nemzetközi hitelrendszer, s a különböző országok meghatározott hitelkerettel gazdálkodhatnak majd. Bár az egyetemes pénzrendszer megvalósulása talán még távoli, a nemzetközi hitelrendszer hamarosan létrejön, és előrajzolja a jövendő világméretű pénz- és kereskedelmi rendszer körvonalait.
Készüljünk fel rá, hogy hallani fogunk világi szintű kereskedelmi egyezményekről, amelyek betartatását egy nemzetközi irányítótestület „felügyeli” majd. Szigorú irányelveket fektetnek le a nemzetközi kereskedelemben, és a „világpiacot” a hatalomban érdekelt „nagyok” vonják ellenőrzésük alá.
Hogy egyszerűbben fogalmazzak: hamarosan tanúi lehetünk egy kereskedelmi világszabályzat megszületésének, melynek betartatásáért egy legfelsőbb titkár fog felelni – akit minden a nemzetközi kereskedelemben érdekelt állam példátlan nagyságú, senki eddigihez nem fogható hatalommal ruház fel.

Öngyilkosság túladagolással
A gazdasági hanyatlás és zűrzavar sokakat magával ragad majd, akik nem készültek fel a lehetséges következményekre. Ebből fakadóan nő az öngyilkosságok száma. Nem ismétlődnek meg a Nagy Gazdasági Válság idején oly gyakori esetek, amikor is a tönk szélére jutott üzletemberek ablakokból kiugrálva vetettek véget az életüknek, és nem is fejükhöz fegyvert fogva, a ravasz meghúzásával szállnak majd ki a süllyedő hajóból. Az altatók és nyugtatók túladagolása fog elterjedni az öngyilkosság új módszereként. Máris kialakulóban van ez a trend, és a helyzet csak még rosszabb lesz. Az üzleti világ számos jól ismert alakja követ majd el öngyilkosságot narkotikumok túladagolásával.
Mivel sok tehetős üzletembernek magánorvosa van, a közvélemény nem értesül majd „véletlenszerű” haláluk módjáról. Sok esetben nem hozzák majd nyilvánosságra a halál okát, de a gyógyszer-túladagolás annyira elterjed, hogy lehetetlen lesz eltitkolni a dolgot.

Ellenállás a környezetvédőkkel és ökológusokkal szemben
Az eljövendő gazdasági zűrzavar ellenállást vált majd ki az üzleti világot bíráló környezetvédőkkel szemben. Amíg általánosságokkal foglalkoztak, elfogadták őket, sőt nagyra becsülték munkájukat, ám amikor indítványaik már az amerikaiak pénztárcájára is kihatással lesznek, egyszerre elveszítik népszerűségüket.
Látom, hogy nagy erejű ellenhadjárat indul majd az ökológusok és környezetvédők ellen, és szakértők támadják az említett ügynökségek felfedezéseit. Televíziós beszélgető show-kon, újságcikkeken és más nyilvános fórumokon keresztül ellentábor szerveződik azokkal szemben, akik a környezetszennyezés veszélyeivel fenyegetnek és a környezetvédelem oldalán szólalnak fel. Divatossá válik aláásni a szakértői bizottságok állításait és ellenkampányba fogni az állami, regionális és helyi érdekeltségű környezetvédők programjaival szemben.

Súlyos kritika éri majd a Sierra Clubhoz hasonló környezetvédő csoportokat. Azzal fogják vádolni őket, hogy eltitkolják természetes forrásaink javulását, s az emberek őket hibáztatják majd az egyre zavarosabb gazdasági helyzetért. Ezeket a csoportokat teszik meg bűnbakokul az energiaválságért, a hús- és élelmiszerhiányért és az állások megszűnéséért egyaránt.
Akár hisszük, akár nem, a jövőben kétségbe vonják, háttérbe szorítják, és az esetek többségében határozottan elutasítják majd az ökológusokat és környezetvédőket. Már most is befolyásos erők dolgoznak azon, hogy a közvéleményt a környezetvédők ifjú generációjának túlontúl messzire menő javaslatai ellen hangolják.

Bajban lesznek a „pozitív gondolkodásmód” szószólói
Akik azt prédikálják, hogy minden sikerünk a pozitív gondolkodásmód eredménye, rájönnek majd, hogy van az éremnek egy másik oldala is. A komoly veszteségek, lehetetlen helyzetek és kudarcok sok jóhiszemű embert megingatnak majd abbéli – téves – meggyőződésében, hogy sikereiket és anyagi jólétüket saját pozitív gondolkodásuknak köszönhetik.

Jézus Krisztus maga is a helyes gondolkodásmód mellett foglalt állást. Isten azt mondja az Igében, hogy „nem a félelemnek lelkét” kaptuk, hanem „az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” De sajnos sokan az elme hatalmát kezdték el dicsőíteni. Azok, akik a bibliai tanítással összhangban beszélnek a pozitív gondolkodásmódról, olyan igazságokat kínálhatnak fel embertársaiknak, melyek az eljövendő válság idején is meg fogják tartani őket. Ám azokról, akik minimálisra csökkentik Isten szuverenitását, és gondolati folyamatokra cserélik fel az elengedhetetlen szívbéli megújulást, kiderül majd, hogy hamis tanítók. A pozitív gondolkodás Isten szerinti életvitel nélkül nem képes reményt adni a világméretű és magánéleti válságok idején.

Amikor kedvezőek a gazdasági körülmények, és minden a legnagyobb rendben van, bárki szónokolhat a pozitív gondolkodás mellett, ám hogy valójában mi is az igazság, csak akkor látszik meg, amikor elkezdenek szétesni a dolgok, és minden balul sül el – és amikor egyedül egy természetfeletti beavatkozás segíthet. Az emberiség komoly gazdasági hanyatlásnak néz elébe, és ezt a tényt bizony a világ összes pozitív gondolata sem képes megakadályozni. Nincs az a prédikátor, filozófus vagy író, aki meg tudná változtatni a dolgok Istentől rendelt menetét.

Még több zavargás és tüntetés
A zavargások és tüntetések, a hatvanas évek fosztogatásai és zendülései ma már történelemnek számítanak, pedig az efféle események korántsem a múltéi csupán – újabb hullámuk várható. Ezúttal puerto-ricoiakat, kubaiakat és mexikóiakat látok elsősorban. A közelgő gazdasági zűrzavar egy újabb tüntetés-, zavargás- és polgári rendbontáshullámot indít majd útjára.

Csökkenteni és szűkíteni fogják a szociális segélyprogramokat, ami a kisebbségi csoportokra lesz leginkább kihatással. Ezek a csökkentések számos kormányprogram megszűnésével egyetemben széleskörű munkanélküliséghez vezetnek az ilyen csoportok körében.

Soha nem hittem benne, hogy a városaink utcáin látott erőszakban, vérontásban és zavargásban kimerült volna a gonoszság tárháza. A leghatározottabban ellenzem az efféle cselekedeteket, és imádkozom, hogy Isten óvjon meg bennünket mindettől, de tudom: a legrosszabb még csak ezután jön – s ez a meggyőződésem szilárdabb, mint valaha.
Azt is látom továbbá, hogy Dél-Amerika számos nagyvárosában is komoly zavargások lesznek. A következő évtized folyamán Dél-Amerika puskaporos hordóhoz válik hasonlóvá, amelynek a robbanása minden irányban beteríti a nemzeteket.

Az Egyesült Államokat hibáztatják
Habár a jövendő válságot európai gazdasági mozgások és döntések idézik elő, az országok többsége az Egyesült Államokat fogja hibáztatni a történésekért. Franciaország lesz az egyik legádázabb Amerika-ellenes állam az egész világon. Az európai illetve japán politikusok és üzletemberek Washingtonra és az amerikai bankárokra hárítják majd a felelősséget.
Tovább fokozza majd a zűrzavart az amerikai csapatok Európából történő hirtelen kivonása. Az Európai Közös Piac vezetői tőkét kovácsolnak majd az Amerika-ellenes közhangulatból – ezáltal próbálnak szilárdabb hatalmi bázist teremteni maguknak és magukhoz ragadni a világkereskedelmet. A világ gazdasági bázisa Európára tevődik át.

Felépülés a recesszióból
Elképzelhető, hogy a világgazdaság teljes mértékben felépül majd az eljövendő válságból, és talán lesz még egy vagy két ciklusa a kövér és a sovány esztendőknek. A jövőt egyedül Isten maga ismeri – én csupán egy ködös bepillantást nyertem a következő évtizeden túli időszakba. Mintha egy részleges és csaknem teljes felépülés képe látszana kirajzolódni előttem az elkövetkező válság után – de a zűrzavar nem fog maradéktalanul megszűnni a világgazdaságban egészen az Antikrisztus idejéig.
Mostantól fogva mindvégig a jövőbeli gazdasági helyzet miatti félelem és bizonytalanság érzete nehezedik rá az egész világra. Soha többé a világtörténelem során nem vetik majd az emberek teljes bizalmukat a világ gazdaságaiba. Minden kisebb fellendülés magában fogja hordozni az újabb összeomlás veszélyét. Az embereknek megbénul a szíve a félelemtől a gazdaság szétesésének katasztrofális következményei láttán.

Jön majd egy időszak, amikor az embereket teljesen leköti a vásárlás, az eladás, az ültetés, a házasodás és a válás – de ez a hamis jólét ideje lesz csupán. A Biblia előre tudatja velünk, hogy Jézus Krisztus e hamis jólét idején jelenik majd meg a felhők között, hogy magához ragadja a keresztényeket!
Vigyázzunk: a kuporgatás nem fog segíteni!
Nem annak van itt az ideje, hogy felhalmozzuk a pénzt, mert az nem nyújt majd számunkra igazi biztonságot. Minden esélye megvan, hogy egy napon államilag biztosított megtakarításainkat se fizessék ki. Az egyetlen igazi biztonságot a föld fogja jelenteni. A felhalmozott pénz úgy tűnik majd el és lesz semmivé, mint a homok a lyukas zsákból.

Most fontos igazán, hogy a keresztények imádkozzanak, mennyit is adjanak a gyülekezetnek és a misszióra! Most minden egyes centet céllal kell adnunk Isten munkájára. Többé nem lesz elfogadott az Úr szemében, hogy gondolkodás nélkül adakozzunk bármilyen célra, csak hogy könnyítsünk lelkiismeretünkön, vagy bedobjuk valahová a tizedünket. Azoknak, akik a kövér esztendők alatt engedelmeskednek Istennek és jókedvvel adakoznak, a szűk esztendők idején sem kell majd soha kenyérkéregetőkké lenniük. Azok az igazán bölcsek, akik felismerik, hogy nehéz idők következnek, és felkészülnek rá.

Hadd adjak néhány tanácsot mindazoknak, akik elhiszik az ebben a fejezetben leírtakat. Hiszem, hogy e tanácsok is az Úrtól valóak.
Ne vegyél semmit, csak ha szükséged van rá! Kerüld az adósságot – ha lehetséges, teljes mértékben! Adj vagy cserélj el minden kérdéses befektetést! Fizess vissza annyi tartozást, amennyit csak tudsz, bármekkora áldozatba kerüljön is ezt megtenned, s csökkentsd minimálisra készpénzszükségletedet! Kurtítsd meg a költségvetésed, és a lehető legkisebb számú alkalmazottal dolgozz! Ne halmozz fel hitelkártya-adósságot, és ne halogasd a kifizetéseket! Mostantól kezdve különösen veszélyesnek számít a hitelkártyákon keresztül felvett kölcsön!
Ne pánikolj – csupán legyél nagyon óvatos! Vásárolj magadnak egy jó és megbízható autót, és tarts ki mellette! Jó ideig ne akard lecserélni, ragaszkodj hozzá!

Semmiképp se csald meg Istent! Mindig tisztességesen könyvelj a Menny felé. Ettől függ jövőbeli biztonságod! Adj a lehető legnagylelkűbben a misszióra és az Isten szerinti gyülekezeti munka támogatására. Adj, és neked is adatni fog!

A következő üzenetet kaptam minden igaz hívő számára: Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek, és megjárják. Péld 27,12

2. Fejezet

Drasztikus időjárás-változások és földrengések
Napjainkban világszerte rekordokat döntenek a drasztikus időjárás-változások. Egyes szakértők szerint mindez az izlandi vulkánkitörésekből származó hamunak köszönhető, amely a magas légköri áramlat útján a troposzférába került. Személyes véleményem, hogy a világ különböző tájain tapasztalható időjárás-változások jelentős része ma még tudományosan is magyarázható.

Az elmúlt évszázadok során Földünket romboló erejű földrengések, gyilkos hőhullámok, rettentő árvizek és egyéb szokatlan természeti katasztrófák pusztították, de a dolgok mindig visszatértek a normális kerékvágásba.
Látomásomban azt láttam, hogy az eddig tapasztalt drasztikus időjárás-változásokban vajmi kevés volt még a természetfeletti elem, ugyanakkor azt is nagyon világosan látom, hogy a jövőben isteni beavatkozásnak lehetünk majd tanúi világszerte. Jobb, ha felkészül az emberiség az olyan jellegű időjárás-változásokra, amelyeket semmilyen más módon nem lehet majd magyarázni, mint „természetfeletti eseményként”. Hamarosan ránk következik a „nyomorúságok kezdete” a történelem legdrasztikusabb időjárás-változásai, földrengései, árvizei és egyéb csapásai formájában, messze meghaladva minden eddig tapasztalt borzalmat.

Földrengések az Egyesült Államok területén
Az Egyesült Államokat a nem túl távoli jövőben a történelem legtragikusabb földrengése rázza meg. Hamarosan az amerikai nemzet lesz a modern idők legjelentősebb televíziós hírének a főszereplője, amely a történelem legerősebb és legkatasztrofálisabb kimenetelű földrengéséről számol majd be.
Ez a természeti csapás általános pánikhangulatot és félelmet fog előidézni, s kétségkívül kimerítőbben és részletesebben tájékoztatják majd róla a közvéleményt, mint bármelyik korábbi földrengésről. A televíziós hálózatok megszakítják szokásos adásukat, hogy egész napos közvetítést sugározhassanak a katasztrófáról.

Elképzelhető, hogy az Egyesült Államokbeli földrengést egy másik is megelőzi, talán Japánban, azzal kapcsolatban azonban a legkisebb kétely sem merül fel bennem, hogy az amerikai kontinenst valóban el fogja-e érni ez a nagy erejű földrengés. Úgy hiszem, sokkalta súlyosabb lesz, mint az egykori San Franciscoi rengés.
Egyáltalán nem vagyok meggyőződve afelől, hogy ez a földrengés Kaliforniában következne be, éppen ellenkezőleg: inkább úgy gondolom, ott csap majd le, ahol a legkevésbé számítanánk rá – talán egy olyan területen, amelyet nem is tartanak számon a földrengési övezetek között. A Richter skálán mért értéke olyan magas lesz, hogy két további erőteljes rengést idéz majd elő. Úgy hiszem továbbá, hogy valamikor később az Aleut-szigeteket is komoly földrengés éri, amely egy sor kisebb erejű földrengést és utórengéseket von maga után, végig az Egyesült Államok nyugati partja mentén.

Nem kérdés számomra, hogy a jövőben egyre nagyobb erejű földrengések sújtják majd az Egyesült Államok lakosságát és a Föld más területeit is, s az elkövetkező években nagy mértékben felerősödik a földrengéstől való félelem. Sem a kormányon belüli botrányok, sem a háborúk híre, de még a gazdasági problémák sem váltanak ki oly mértékű aggodalmat az emberekből, mint a földrengések. A rengésekről bekövetkezésük után néhány perccel már az egész ország tudni fog, milliók állnak majd döbbenten és megrettenve az események előtt. Ezreket érint majd az óriási emberveszteség és a több millió dollárra rúgó anyagi kár. Szinte napi rendszerességgel hallhatunk beszámolókat a világ különböző pontjaira lesújtó, kisebb erejű földrengésekről, utórengésekről és földmozgásokról. A földrengések válnak a félelem és megdöbbenés első számú forrásává.

Földünk valósággal megrázkódik majd, minek következtében világszerte tapasztalhatunk földrengéseket. Ez lesz az egyik olyan formája az ítéletnek, amelyre a tudósok nem találnak ésszerű magyarázatot. Természetfeletti beavatkozás lesz ez az emberek életébe – Isten pusztító és ítélő közbelépése, amellyel bűnbánatra és megtérésre hívja az embereket. Bárhol és bármikor lesújthat, és nem lesz mód a megakadályozására. Az emberiség nem tehet majd mást, minthogy csodálattal és rémülettel megadja magát Isten hatalma előtt, amely a földrengéseken keresztül mindenki számára világossá válik.
Úgy hiszem, a közelmúltban tapasztalt nicaraguai és mexikói rengések figyelmeztetések voltak a Mennyből, hogy ez még csak a kezdet. A szeizmikus laboratóriumok még most is nap mint nap érzékelnek utórengéseket és mozgásokat a világ különböző pontjain.

Éhínség közeleg
Még e nemzedék életében éhínség fogja sújtani a világot, és milliók halnak majd éhen. Katasztrófákkal teli éveknek nézünk elébe, szárazságnak, árvizeknek és más természeti csapásoknak, amelyek a világ élelmiszer-termelésének jelentős százalékát tönkreteszik.
A hó nélküli telek silány gabonatermést eredményeznek, különösen komolyra fordul a helyzet Közép- és Nyugat-Oroszországban, Indiában, Pakisztánban, Dél-kelet Ázsia egész területén és Afrikában.
Ideiglenesen mind a negyven hónapos afrikai szárazság, mind a hosszan tartó brazíliai aszály véget ér; bizonyos fokú enyhülés tapasztalható majd, de a helyzet ezután csak még nehezebbre fordul. Afrikában milliókat fenyegeti majd az éhhalál.

Megcsappannak az amerikai élelmiszer-tartalékok is – részben az egész országot sújtó szárazság és árvizek következtében. A búza-, rizs- és szójababtartalékok teljesen kimerülnek, nem terem majd a keresletnek megfelelő mennyiségű kukorica, rizs és búza.
Nemzedékünk életében minden eddiginél riasztóbb képet mutatnak majd a népesség-növekedési statisztikák – a lakosság sokkal nagyobb ütemben fog növekedni, mint a rendelkezésre álló élelem mennyisége. Lemaradásunk már most is behozhatatlan.
Korábban is volt már éhínség és aszály a világon – ezúttal azonban lesz egy fontos különbség. Az eddigi években helyrebillent az egyensúly, amikor végre jó volt az aratás – most viszont nem lesz helyreállás! Már így is túl sok rossz év áll mögöttünk, és a legrosszabb még csak ezután következik. A helyzet tovább romlik majd, s a túlnépesedés következtében képtelenek leszünk utólérni magunkat.

Bizonyosan erről az utolsó időkben bekövetkező éhínségről jövendöl a Szentírás is Jóel próféta könyvében: Jaj, micsoda nap! Közel van már az ÚR napja, pusztulás jön a Mindenhatótól! Hiszen szemünk előtt veszett ki az élelem, az öröm és a vígság Istenünk házából! Elszáradt az elvetett mag a Földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a vermek, mert nincs gabona. Hogy nyögnek az állatok! Kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a juhnyájak is sínylődnek. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját. A mezei vadak is hozzád sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűz égette ki a puszta legelőit. Jóel 1,15-20

A nyomorúságok kezdete
Egyre gyakoribbá válnak az árvizek, hurrikánok, tornádók és viharos jégesők. A következő néhány év folyamán az Egyesült Államok területének több, mint egyharmadát katasztrófa sújtotta övezetté fogják nyilvánítani.
Sokan úgy összegzik majd az eseményeket, hogy „elszabadult a természet”. A furcsa természeti jelenségek a tudósokat is zavarba ejtik. Lávakitörések, vér, holdköd, furcsa jelek az égen, például kozmikus viharok – az ilyen és ehhez hasonló, soha korábban nem látott eseményeket sokan döbbenten szemlélik majd. A kozmoszban lebegő köd a holdat vörösre festi, és bizonyos időszakokra teljes sötétségbe borítja a Földet – mintha csak megszűnt volna fényleni a nap.

„Eszét veszti” a természet
A természet a következő évtizedben fokozott intenzitással tombol majd dühében. Rövid időszakokra lecsillapodik ugyan, s az emberek fellélegezhetnek, mégis, az emberiség szinte minden nap tanúja lehet fékezhetetlen haragjának a világ valamely pontján. E rekorddöntő fordulatok minden múltbeli csapást messze fölülmúlnak majd.
Az árvizek, hurrikánok és tornádók tönkreteszik a termést, elpusztítják a jószágokat és sok vadon élő állatot is. Az árak ennek következtében még magasabbra szöknek, a szakértők egy része pedig arra a következtetésre jut, hogy kezd felborulni a természet egyensúlya.

A várható időjárást egyre lehetetlenebb lesz megjósolni. Viharok törnek ki váratlanul, minden előjel nélkül, a legdélebbre fekvő területeken rekordnak számító hideghullám söpör végig, míg az északi régiókon élőknek sohasem tapasztalt hőségben lesz részük.
Lesznek nyugalmi időszakok, amikor az emberek ezt fogják mondani: A dolgok ismét jó mederben haladnak tovább, ahogyan a világ alapjainak megvettetése óta szokásuk. Semmi különös nincs mindabban, ami most történik, úgyhogy megnyugodhatunk és lazíthatunk.

A dogok mélyére látó, bölcs emberek azonban tudni fogják ott legbelül, hogy a furcsa események mögött maga Isten áll, aki a természet haragjának szabadjára engedésével próbálja rávinni az embereket, hogy kezdjenek végre az örökkévaló értékekkel foglalkozni. A természetből feltörő ádáz erőket egyértelműen Isten hangolja össze, eljövendő haragjára és ítéletére figyelmeztetve velük a föld lakosságát. Mintha csak az egész Menny ezt kiáltaná: Ó, te Föld! Figyelj az Ő szavára! Ő tartja kezében a Föld oszlopait, és addig rázza a Földet, mígnem meghallják a hangját. Ő megüli az árvizek hullámait, Ő a szelek és nagy esők Ura!
Az emberiség vágyva vágyik majd visszatérni a korábbi állapotokhoz, de eljön az idő, amikor egyszerűen nem lesz többé visszatérés. Isten felkél, mint aki álmából serken fel, s lángra gyúl haragja a hajthatatlan és bűnös emberek felé. Az idők végén az elemeket is megolvasztja lobogó tüzével, de még mielőtt eljönne az utolsó óra, és elmúlna ez a Föld, kiönti haragja poharait. A természet Istene ítéletei útján láttatja meg hatalmát az emberiséggel és figyelmezteti őket: Meneküljenek haragja elől!

Rövid nyugalmi időszakok
A romboló erejű természeti katasztrófák idején sokak látszanak majd megtérni bűneikből, de a rövid nyugalmi időszakok alatt úgy fog tűnni, mintha a természet „lecsillapodott” volna, s a meleg, a napsütés és az évszaknak megfelelő, normális időjárás az embereket is nyugalommal tölti el. A rövid fellélegzést azonban hamarosan még erőteljesebb, az addigiaknál sokkal-sokkal rettenetesebb csapások fogják követni.
A repülőgép pilóták a légi közlekedés legborzasztóbb időjárási viszonyairól számolnak be. Soha nem tapasztalt erejű hurrikánok támadnak, s a Föld számos területén minden idők legkeményebb telei következnek. Soha nem tombolt még olyan ítéletidő Európában, mint amilyenekre az elkövetkezendő teleken számítani lehet.

Kimerülnek a segélyezési alapok
A segély- és katasztrófa-elhárítási alapok csaknem teljes mértékben kimerülnek; a biztosító-társaságoknak óriási veszteséggel kell számolniuk. Azok közül, akik a mezőgazdaságból élnek, sokan teljes anyagi csődbe jutnak.
A földrengési károk helyrehozása már önmagában is megcsappantja és kimeríti majd a katasztrófa-elhárítási alapok javarészét. A kormányok lehetőségei is korlátozottak, és nem létezik egyetlen kiapadhatatlan segélyforrás sem. A népeknek és nemzeteknek hamarosan tudomásul kell venniük, hogy Istenen kívül immár senki máshoz nem fordulhatnak.
Az amerikaiak döbbenten és rémülettel fogják tapasztalni, hogy országuk katasztrófa-kezelési alapjai mind kiürültek. Igen keserves csalódás éri majd őket ezen a területen.

Járványok
Az éhínségek, árvizek és földrengések betetőzéseként új járványok kitörése fenyegeti az emberiséget. Súlyos kolerajárvány söpör majd végig a különböző fejletlen országokon. Indiában és Pakisztánban ezrek és ezrek halnak majd meg az éhség és a járványok következtében. Az alultápláltság, az éhezés és az ezzel együtt járó járványok problémájával számos egyéb országnak is szembe kell néznie. Az élelmiszer- és segélyraktárak kevesek lesznek e rettentő problémák megoldásához, és sokan halnak majd meg segítség hiányában. A gyógyszerszállítmányok csupán a szükségben lévők kicsiny hányadához jutnak el.
Minden bizonnyal ez lesz az emberiség legsúlyosabb háborúja – a természet vív majd csatát az ember ellen; és jóllehet Isten megígérte, hogy sohasem hagyja magára az emberiséget, úgy fog tűnni, mintha igenis ez történt volna.

Viharos jégesők
A következő évtizedben ránk következő drasztikus időjárás-változások ma még elképzelhetetlenül ádáz és viharos jégesőket is magukkal hoznak. Hatalmas jégdarabok hullnak majd az égből és okoznak súlyos károkat. A jég nem csupán a termést teszi tönkre és autókat zúz össze, hanem sok emberéletet is követel.
A jövőben figyeljünk oda a viharos jégesők hírére, és készüljünk fel rá, hogy az Egyesült Államok és Kanada területén minden idők legkeményebb telei következnek rekord-mennyiségű hóval.
Az elmúlt három év feljegyzései azt mutatják, hogy a jégesők máris egyre keményebbek, s a Földre hulló jégdarabok mind nagyobbak, a jövőben azonban egyenesen elképesztő méreteket fognak ölteni.

Furcsa jelek az égen
A Biblia előrejelzi, hogy az utolsó napokban furcsa dolgok jelennek majd meg az égbolton – vér, tűz és gőzölgő füst. Nem ismerem teljes mértékben a Jóeli látomás jelentését, de azt tudom, hogy amit én magam láttam, minden egyes jövendölését még inkább megerősíti. Az égbolton és a csillagok között furcsa és megdöbbentő jelek tűnnek majd fel. Az évszázadok során számos próféta látott egy hatalmas üstököst a Földnek ütközni, hogy ennek köszönhetően vérvörös porfelhő ül majd a tavak, folyók és óceánok fölé, illetve hogy szokatlan jelek látszanak feltűnni az égen.

Én nem kaptam kijelentést ezzel kapcsolatban, és az Igében sem találok olyan utalást, amely igazolná az égitestek összeütközéséről szóló látomást. Azt viszont láttam és bátran állíthatom, mert a Szent Szellem is megerősítette a szívemben, hogy Jóel próféta jövendöléseinek a beteljesedését még ez a generáció meg fogja látni és tapasztalni!
Hitem szerint a próféták vagy kozmikus viharokat láttak, mégpedig olyan erejűeket, hogy a Földön élő embereknek úgy tetszett, mintha tűzlabdák száguldanának végig az égbolton, kondenzcsíkszerű vonalakat húzva maguk után – vagy pedig hullócsillagok, esetleg a Föld légkörén átszáguldó üstökösök sokaságát.

A katasztrófák évtizede
De vajon mikor következnek be mindezek? Értelmes, racionálisan gondolkozó emberek elfogadhatják-e egy dühös Isten gondolatát, aki a bűn és a romlottság miatt kiönti haragját a Földre? Vajon csakugyan megérjük a napot, amikor civilizált emberek televízióik képernyője előtt ülve sok ezer ember életét követelő, pusztító földrengésekről kapnak hírt, vagy minden visszatér majd a normális kerékvágásba? Szabad-e vajon átsiklanunk napjaink drasztikus időjárás-változásain, mondván, hogy a Föld szokásos körforgásának most éppen ebben a szakaszában jár? Elvégre is, a tudósok két-három évszázaddal ez előttről is be tudnak számolni katasztrófákról, melyek kimenetele éppoly tragikus volt, mint az e könyvben leírtak.
Hitem szerint átléptünk már azon a ponton, ahonnan nincs többé visszaút. Mostanra csaknem minden meteorológus felvette szókincsébe a hihetetlen, rekorderejű, furcsa, elképesztő, előreláthatatlan, az évszaknak nem megfelelő, váratlan, kiszámíthatatlan és ehhez hasonló kifejezéseket.

A dolgok mélyére néző embereknek világszerte kezd az az érzésük támadni, hogy valaki valahol babrál a természettel. És jóllehet az emberek többsége reménykedik benne, hogy rövid időn belül visszaáll a normális állapot, mások – hozzám hasonlóan – maximálisan meg vannak győződve afelől, hogy még csak ízelítőt kaptunk a ránk váró előreláthatatlan és szokatlan természeti jelenségekből és katasztrófákból.

Hogy pontosan mikor következnek be mindezek, nem tudom, de nem egyszerre fog minden megtörténni. Isten természetfeletti módon, erős kezével, maga fogja összehangolni haragja poharainak a kitöltetését. Maximálisan bizonyos abban vagyok csupán, hogy a Szent Szellem indít rá: figyelmeztessek minden rám hallgatót, hogy ezek a dolgok közelednek, s a körülmények a jövőben egyre rosszabbá válnak majd.
A látásom ebben a részében leírtak némelyike már a következő néhány évben valósággá válik, míg más előre jelzett katasztrófák továbbra is váratnak magukra, ám ezek is kétségkívül végbemennek. Egy dolog felől biztosíthatom az olvasót: az időjárási viszonyok terén semmi egyébre nem számíthatunk, mint általános rosszabbodásra, a földrengések számának emelkedésére és megmagyarázhatatlan katasztrófákra – csupán rövid, lélegzetvételnyi szünettel. Bizonyosan tudom, hogy ez az igazság!

 

www.apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/a-profeciak-a-szemunk-lattara-teljesednek-be/foldrengesek-2010_


3. Fejezet

Szennyáradat - Özönvízként zúdul ránk az erkölcstelenség
Jaj a Föld és a tenger lakosainak, mert leszállt az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, hogy elhitesse, ha lehet, még az Isten választottait is. S vajon hogyan akarja Sátán zaklatni és becsapni még Isten választott népét is? Hitem szerint úgy próbálja majd elérni a célját és bűnökbe hajszolni az emberiséget, hogy erkölcsi támadást indít ellenük. Megnyitja majd a pokol zsilipjeit, s rázúdítja az emberekre annak minden szennyét, hogy fulladásig merüljenek az erotika, az érzékiség és a gátlástalanság fertőjében.
Az erkölcstelenségnek ez az özönvize fölülmúl majd minden emberi elképzelést. Sok országon már napjainkban is a kéjelgés szelleme söpör végig, meztelenkedést, perverziót és szennyáradatot vonva maga után.

Mocsokfürdő
Világunk olyanfokú mocsokfürdőbe merül majd, mely még korunk legelkötelezettebb keresztényei közül is sokak értelmét és lelkét feldúlja. A Bibliában úgy olvassuk, hogy Lót éjjel és nappal gyötrődött lelkében a Sodomában látottak és hallottak miatt. A hívők hamarosan a paráznaság és az érzékiség olyan heves támadásának lesznek kitéve, hogy ha meg akarnak maradni, minden erejükkel Istenbe kell kapaszkodniuk. A kerítés tetején lavírozók mind alázuhannak, és nagyon megütik magukat. Akik nem szállnak be Isten menedéket nyújtó bárkájába, azokat magával fogja sodorni a szennyáradat.

Mezítelenség a televízióban
Az erkölcsi felfordulás a vezető televíziós társaságokat is magával ragadja, több csatornán is mezítelen felsőtesteket mutogatnak majd. A felsőtest mezítelensége lesz a médiát liberalizálni próbálók új divathóbortja. Amikor azután a „reformmozgalommal” szembeni kezdeti ellenkezés alábbhagy, jöhet a teljes meztelenség. Kezdetben „ízlésesen” tálalják majd, de amikor a művészi társadalom egyöntetűen dicshimnuszt zeng erről a közlés szabadsága terén kivívott „hatalmas áttörésről”, felemelkednek a zsilipek, és jöhet bármi, korlátok nélkül. Még bizonyos egyházi személyek is elismerően szólnak majd a televízióban reklámozott meztelenkedésről, egészséges fejleményként feltüntetve azt, a tendencia feltartóztatása érdekében viszont nemigen tesz majd senki semmit. Akik mégis határozottan szót emelnek ellene, meglepő módon nem szolgálattevők és elkötelezett keresztényként ismeretes emberek lesznek, hanem egyes hollywoodi hírességek és televíziós személyiségek.

Keménypornó éjfél után
Vigyázzunk: számos kábeltelevíziós csatornán a legkeményebb kategóriába sorolt pornófilmek lesznek láthatóak éjfél után, mégpedig a nem túl távoli jövőben. A kábeltelevízió már ma is a pornófilmterjesztők legkedveltebb fóruma.
Néhány amerikai, kanadai és európai nagyvárosban már manapság is vetítenek ilyen besorolású filmeket, melyeket közvetlenül a svédországi, dániai és amerikai producerektől szereznek be. Ezekben az undorító filmekben teljes mezítelenség, nemi aktusok, homoszexuálisok együttléte, állatokkal való fajtalankodás és szadizmus lesz látható.
Az emberek még fizetni is fognak érte, hogy az erotikus filmek a kábeltelevíziós hálózaton keresztül eljussanak az otthonaikba. A felügyelet nélkül hagyott gyermekek egyetlen gombnyomással a legmocskosabb szexuális perverzió szemtanúivá válhatnak.

Olyannyira elfajulnak ezek a filmek, hogy még a legliberálisabb ateisták is belepirulnak a látványba és panaszt emelnek. Az összes elképzelhető, szexszel kapcsolatos téma kimerítése mellett a vér, az erőszak és az okkultizmus is megjelenik bennük; démonokat, ördögöket, valamint boszorkányokat dicsőítenek. A szexuális eltévelyedés legújabb formájaként az emberek démonokkal folytatott közösülése jelenik meg. Az új pornófilmek a szexualitás atyjaként festik majd le az ördögöt.
Más filmek a nemi erőszakot, az öngyilkosságot és a csoportosan elkövetett erőszakos szexuális viselkedést tüntetik fel pozitív fényben – mindegyikük halállal végződik majd.

A pornófilmgyártás újdonságaként úgynevezett „dokumentumfilmek” készülnek a homo-szexuálisok és szatírok által csoportosan elkövetett gyilkosságokról. Megtörtént esetek jogilag megengedett reprodukciójaként reklámozzák majd ezeket a filmeket, ám valójában ugyanúgy szennyet és erkölcstelenséget fognak csupán közvetíteni, és nem „hasznos információt”!
Szex és gyilkosság; szex és halál; szex és vér; szex és szadizmus; szex és erőszak – ezek szolgálnak témájául a jövő csaknem mindegyik pronófilmjének.
Nem járunk már messze attól az időtől, amikor a „csak 18 éven felülieknek” kategóriába eső filmeket főműsoridőben sugározzák a televíziók. A kábeltelevíziók olyannyira közkedvelt és keresett programtípusának fognak számítani a pornófilmek, hogy a vezető tévécsatornák is megpróbálják felvenni a versenyt, a lehető legtöbb szexet és erőszakot tartalmazó filmeket vetítve a megengedett jogi korlátokon belül.

Gyönyörpaloták
Egyre több motel hirdeti majd magát „gyönyörpalota”-ként. A vendégek néhány dollárnyi ráfizetésért a legújabb keménypornó filmeket nézhetik meg a szobájukban elhelyezett videón. A „rendes” embereknek nem kell többé lepusztult külvárosi mozikba járniuk friss filmélményt keresve, ehelyett szép motelek állnak majd rendelkezésükre, ahol egyedül nézhetik meg a filmeket. Nagyon népszerű szórakozási móddá válik ez a főiskolai és egyetemi hallgatók körében, akik csoportokba verődve pornóbulikat fognak rendezni az efféle motelekben.
Ugyanezeket a keménypornó filmeket videón is kínálják majd a nagyközönségnek otthoni megtekintésre. Bármilyen videóhoz csatlakoztatható televízión le lehet majd játszani őket. A pornóbulik a külvárosokban élők közkedvelt időtöltésévé válnak.

Szex az újságosstandon
Hamarosan az ország több ezer újságosstandját szemérmetlen pornóújságok árasztják el, amelyekhez képest a Playboy már-már puritánnak tűnik majd. Színes képsoraik a teljes mezítelenséget és a nemi aktus legkülönbözőbb válfajait mutatják be; kisiskolás gyermekek is vásárolnak majd belőlük.
A szexlapok egyik új hulláma kifejezetten a hölgypiacot lesz hivatott megszólítani a bennük bemutatott meztelen férfitestek segítségével. Még a legelismertebb országos magazinok is erotikusabbá válnak mind reklámjuk, mind tartalmuk tekintetében.
A jövő pornójába gyakran vegyülnek majd szexuális perverziók és okkult praktikák a „sokat látottak” megnyerése érdekében. Az újságosoknál kapható lapok némelyike még a nemi erőszakot, a gyermekek szexuális zaklatását és a gyilkosságot is népszerűsíteni fogja.

Már ma is csaknem minden amerikai és európai nagyvárosban megtalálhatóak olyan újságosstandok és szexboltok, ahol hozzá lehet jutni az említett jellegű kiadványok bármelyikéhez, ám a dolog hamarosan olyan elterjedtté válik, hogy bárki beszerezheti őket akár a lakóhelyéhez legközelebb eső élelmiszerboltban és drogériában is.
A megrögzött nőcsábászok, pornókereskedők és gonosz hajlamú emberek megvetik majd a törvényt és a helyi hatóságokat, s zavartalanul fogják terjeszteni a szennyet, a mocskot és a paráznaságot. Számtalan masszázsszalont, peepshowt és „modell” stúdiót nyitnak, s még ha ideiglenesen be is kell zárniuk, mindannyiszor visszatérnek, és a korábbinál még mocskosabb dolgokat fognak népszerűsíteni.

A fiatalság „felzárkóztatása” szexuális neveléssel
A gimnáziumok felsőbb osztályaiban és a főiskolákon szexuális felvilágosító filmek mutatják majd be a nemi aktust; a jelenleg használt ábrák és diagramok ily módon mintegy megelevenednek. Úgy látom, nincs már messze, amikor a középiskolák felsőbb osztályaiba járó, illetve főiskolás diákok a nekik vetített filmeken egy az egyben végignézhetik a nemi előjátékot és a közösülést. A szakemberek úgy nyilatkoznak majd e filmekről, hogy azok „nagyon ízlésesen” tálalják a szexualitást.
A fiataloknak azt fogják tanítani, hogy a homoszexuális szerelem is normális, a nem házasok közötti nemi aktus pedig kívánatos és helyénvaló – feltéve, hogy „mindkét fél nagyra becsüli a másikat”.
Számíthatunk a „rajzfilmes szex” megjelenésére is – ez lesz a szexuális felvilágosító munka legújabb „találmánya”. E kezdetben igen szemérmes és ártatlan rajzfilmek azonban fokozatosan mind szókimondóbbá és erotikusabbá válnak.

Ideiglenesen sikerül visszaszorítani az erkölcstelenséget
Az erkölcsi hanyatlást közvetlenül megelőzően a konzervatív gondolkozásúak mozgalmat indítanak a szenny és a pornográfia ellen, ám próbálkozásuk rövidéletű lesz. Az Egyesült Államokban már-már nemzeti szintű mozgalommá növi ki magát ez a törekvés, és nagy lendületet vesz, amikor állami bíróságok, polgári körök, egyházközösségek és önkormányzatok is csatlakoznak az erkölcsi züllés ellen vívott küzdelemhez. A különböző államok bíróságai életbe léptetnek majd néhány, a züllés-ellenes erők számára kedvezőnek tetsző törvényt.

Sok szó esik majd a televízió és az újságosstandok „megtisztításáról”, s az újságokban és folyóiratokban meglehetős gyakorisággal fognak cikkezni azokról a bátor lépésekről, melyeket a mind nagyobb teret hódító vulgarizmus és pornográfia feltartóztatásáért indítanak egyesek. Helyenként születnek ugyan kisebb-nagyobb győzelmek, ám ezek nem tartanak soká. Néhány rádióevangélista nyíltan kampányol majd az erkölcs védelmében, de a lelkesedés hamar alábbhagy, és a támogatók száma is megfogyatkozik.
A szennylapkereskedők és más szexiparból élők nem fogják felemelt kézzel megadni magukat. Megpróbálnak kijátszani minden törvényt, s a kiskapukat megtalálva, így vagy úgy, de terjeszteni fogják ártalmas portékájukat. Az amerikai és európai „tisztogató hadjárat” nem jár sikerrel; csupán tiszavirág-életű mozgalom lesz, melyet a szenny mindent elsöprő áradata követ.

Azt mondják, az inga egyik végletből a másikba leng át. Sokak – optimistán – úgy vélekednek, hogy mára már minden meztelenkedés, szenny és erkölcstelenség beáradt az országba, amit az emberek még el tudnak viselni, így az inga hamarosan a másik irányba fog elindulni. Minden ízemben azt kívánom, bárcsak így történhetne, de teljes bizonyossággal hiszem, hogy a szennyáradat, amelynek közeledését látásban láttam, az a fajta lesz, amiről Náhum próféta is beszél: Én most rád támadok – így szól a Seregek Ura –, ruhádat az arcodra borítom, megmutatom meztelenségedet a népeknek, gyalázatodat az országoknak! Szemetet szórok rád, gyalázatossá teszlek, és pellengérre állítlak. Náh 3,5-6

Sodoma bűne közeleg
Nemzedékünk újra elköveti majd a sodomaiak vétkét. Sodoma rengeteg bűne közül az volt a legsúlyosabb, amikor a felbőszült csőcselék ártatlan emberekre támadt, és férfiak férfiakat akartak megerőszakolni.
A tömeggyilkosságok a mai nemzedék idejében már-már elcsépelt hírré lettek; az olimpiai vérengzésről[1] mindannyian értesülhettünk a televízióból. A sokak életét követelő öldöklések annyira elszaporodtak, hogy talán mintegy természetesnek is vesszük őket. Ma már nem rázzák meg úgy a világot az efféle tragédiák, mint egykor.
A Biblia ezt mondja: Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt […] azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. Lk. 17,28-30
Látásomban olyan dolgokat láttam, amelyek aggodalommal töltenek el gyermekeink jövőjét illetőleg. Megvadult, préda után leselkedő homoszexuális férfiak hordájáról beszélek, akik ártatlan embereket molesztálnak nyilvánosan parkokban, utcákon és titkos helyeiken. Minden kétséget kizáróan számít-hatunk a sodomai csőcselék támadására, s jóllehet nem fogják nevükön nevezni őket, a törvényvégrehajtó szervek pontosan tudni fogják, mi folyik.

A homoszexualitás járványszerű terjedése
Két erő tartja vissza a homoszexuálisokat attól, hogy teljességgel átadják magukat a bűnnek: a társadalom megvetése és az egyház tanítása. Amikor a társadalom már nem fogja abnormálisnak bélyegezni hajlamukat, hanem maximálisan befogadja, sőt bátorítja is őket, s amikor az egyház nem hirdeti többé, hogy a homoszexualitás bűn, hanem melléjük áll – nem lesz többé visszatartó erő.

www.apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/egy-letunoben-levo-tarsadalom/meleg___-meleg___-langyos___-langyos----obama-szerint-alkotmanyellenes-a-hazassag-vedelmerol-szolo-torveny

A kapuk feltárulnak az özönvíz előtt, s a homoszexuálisok immár bátran folytathatják bűnös szexuális viselkedésüket. Látásomban láttam, amint az áradat elsöpri és magával sodorja e két úttorlaszt, s a mikor az akadályok elhárulnak, teljessé lesz a káosz.

Higgye el nekem az olvasó: nincs már messze az idő, amikor a városi újságot fellapozva gusztustalan beszámolókat olvashatunk arról, miként támadt meg a parkban vagy az utcán ártatlan gyerekeket a fékezhetetlen homoszexuális csőcselék. A csoportosan elkövetett nemi erőszak éppoly bizonyosan utoléri az emberiséget, mint ahogyan azt a Biblia előrevetíti – látásom szerint még a mai generáció életében.
Huszonhét fiút gyilkolt meg egy néhány főből álló homoszexuális banda a texasi Houstonban. Ez a rettenetes hír számos jövőbeli tragédia előhírnöke.
Nem egy homoszexuálissal kapcsolatos botrány robban majd ki magasabb körökben is. A homoszexuális társadalom olyan elszánt és erőteljes támadásba lendül, hogy rövid időn belül a televíziós beszélgető show-kban is propagálni fogják bűnös szenvedélyüket.
Tisztán látom a semmiből tömegével előlépő homoszexuálisokat, s a deviáns erőszakos szexuális bűntettek elszaporodását és eldurvulását.

Általános erkölcsi hanyatlás
Sok gyülekezetbe járó ember erkölcsi normái is meginognak, a férjek és feleségek „lecserélése” egyre jobban elterjed, és rengeteg fiatal anélkül él majd együtt valakivel, hogy összeházasodnának.
A médiák szüntelenül a mezítelenséggel és a szexszel bombázzák majd a közönséget, s ezzel még Krisztus legodaszántabb gyermekeinek is felkavarják az értelmét és a lelkét. Következésképpen a szeretet sokukban elhidegül; sokan közönybe süllyednek és hitetlenné válnak. Kevesen állnak csak ellene ennek a szennyáradatnak – rájuk úgy tekintenek majd, mint akik „képtelenek lépést tartani” a felvilágosult társadalommal és a modern egyházzal.

Az abortusz megkönnyítése, a fogamzásgátló tabletták használatának lehetősége és a növekvő szexuális engedékenység is hozzájárulnak majd az erkölcstelenség forradalmához, amely végül olyan mélységű szennyfürdőhöz vezet, hogy azt emberi ésszel fel sem lehet majd dolgozni.

www.apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/egy-letunoben-levo-tarsadalom/halott-magzatok-vilaga


Az érzéki gyönyörök imádói messze többen lesznek az Istent imádó és szerető embereknél. Vigyázzunk tehát és jól figyeljünk oda: maximális erőkkel dúló háború elé nézünk, melyet az ellenség Isten választottai ellen indít!

Szexuális erkölcstelenség a szolgálattevők körében
A válás és erkölcstelen szexuális viselkedés egyre mindennapibbá válik az egyházi vezetők körében. Egyre több pap keveredik szexuális kalandokba és dönt a papság feladása mellett. Mások folytatják hivatásukat, de ezzel párhuzamosan titkos viszonyaikat is. A protestáns egyházak berkein belül is nő azoknak a szolgálattevőknek a száma, akik szexuális bűnökbe „esnek”, bár sokuk féltve őrzi majd titkát.
Úgy vélem, hogy még egyes evangéliumi felekezetek is hajlandóak lesznek szolgálati megbízást adni elvált lelkészeknek. A válás többé nem jelent majd szégyenletes bélyeget lelkészkörökben. A keresztény felekezetek „újragondolják” a válással szembeni elutasító álláspontjukat, s minden új vezetői üléssel és közgyűléssel egyre elnézőbbé és hajlíthatóbbá válnak. A gyülekezeti tagok és az egyházvezetők körében egyaránt „enyhülés” várható a válás témájával kapcsolatban. Semmi sem állíthatja majd meg ezt a tendenciát, jóllehet a szemléletváltás csak lassan és fokozatosan megy végbe.

Lepel hullott le a szemem előtt, és mintegy látásban láttam, mi folyik titokban sok ezer szolgálattevő és istenfélő keresztény életében. A kegyesség és a szentség álarca mögött, az emberi szemek elől elrejtve, titkos viszonyokat folytatnak. „Nagyon vallásos” férfiak és asszonyok csalják meg házastársukat és merülnek titkon szexuális bűnökbe. Maguk is elítélik tetteiket és tudják: semmiképpen sem lehet elfogadni azokat, de mintha nem lenne erejük megállni az erkölcsi hanyatlás lejtőjén. Hacsak egy isteni csoda folytán meg nem szabadulnak, házasságuk hajótörést szenved, gyülekezetük pedig katasztrófa elébe néz.

Látom ama nap közeledtét, amikor minden igazszívű szolgálattevő és evangéliumi hitű pap a kísértés legrettenetesebb óráját éli majd át. Azokat fogja érni a legerőteljesebb támadás, akik megkísérthetetlennek hitték magukat. Isten megtartja és kiszabadítja a teljes szívvel hozzá fordulókat, ám akik továbbra is flörtölnek és belemerülnek a bűnökbe, azokra teljes kudarc és kilátástalanság vár. Isten hamarosan megítéli majd a titkos bűnöket izzó haragjával, s akik megmaradnak bűneikben, azokat jobbról és balról is utol fogja érni büntetése. Ám ha valaki elhagyja a titkos szexuális bűnöket, azt Isten megújítja és meggyógyítja.

Sürgető üzenetet láttam és hallottam hozzám érkezni egyenesen Isten trónterméből: Bűn van a táboron belül, meg kell hát tisztítani! Eljött az óra, amikor Isten a fák gyökerére veti fejszéjét; megtisztítja házát és megszenteli edényeit a szolgálatra ezen az éjféli órán.

Egy végső, elkeseredett támadás Isten választottai ellen
A mai generáció Jézus-követőit úgy láttam magam előtt, mint „az utolsó idők keresztényeit”. A sátán világosság angyalaként jön el hozzájuk, mintegy álruhában – olyan észrevétlenül, olyan ártatlannak tűnő módon és felismerhetetlenül, hogy csak kevesen veszik majd észre, mi is történik velük. Terepszínbe öltözteti mesterkedését, s olyan dolgokkal kísérti meg a keresztényeket, amelyek önmagukban véve elfogadhatóak és megengedettek lennének – ha viszont rosszul élnek velük, elítélendők.

Az utolsó idők keresztényeire leselkedő első számú kísértés a gazdagság utáni vágy lesz. A Biblia int bennünket, miszerint az utolsó időkben sok keresztény lesz félszívű, gazdag, vagyonos és semmit sem nélkülöző. Nincs abban semmi rossz és bűnös, ha valaki jómódú és sikeres; a bibliai pátriárkák többsége is tehetős ember hírében állt. Ábrahámnak rengeteg marhája, aranya és ezüstje volt, Jób is hihetetlen gazdagságban élt hétezer juh, háromezer teve, ötszáz ökörfogat, ötszáz szamárünő, egy sereg szolga és egy hatalmas ház tulajdonosaként. Isten kétségkívül nincs ellene a gazdagságnak és jómódnak, hiszen a Bibliában úgy olvassuk, hogy „gyönyörködik szolgája gazdagságában”. Zsolt 35,27
Mégis azt kell látnom, hogy keresztények milliói esnek a jólét csapdájába. Az utolsó idők keresztényeit sokkal inkább a gazdagság „sújtja” és méri majd meg, mintsem a szegénység és a nyomor.
Látásomban látom, amint a sátán még egyszer, utoljára megjelenik Isten előtt, éppúgy, ahogyan Jóbot is vádolta a Bibliában. Ám ezúttal azért jön, hogy az utolsó idők keresztényének a megkísértéséhez kérjen engedélyt. A következő az, amit látok:
Az Úr megkérdezte a sátánt: Honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak: A Földön barangoltam, ott jártam-keltem, és figyeltem az utolsó idők keresztényeit. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak: Észrevetted-e az utolsó idők keresztényeit – hogy milyen elkötelezettek, becsületesek, istenfélők, és mennyire szeretik Krisztust? Hogy mennyire igyekeznek kikerülni gonosz csapdáidat?
Sátán így felelt az Úrnak: Igen, de hiszen te kerítetted körül őket és a te oltalmadat élvezik. Jób nem hagyott el téged szegénységében – de áldd csak meg és növeszd fel az utolsó keresztényeket jóval afölött, amennyije Jóbnak valaha is volt, s lássuk, mi történik akkor! Tedd az utolsó idők összes keresztényét Jóbhoz hasonlóan jómódúvá! Építs nekik hatalmas házakat, adj nekik menő autókat, annyi pénzt és élveznivalót, amennyit csak akarnak! Rogyaszd rájuk az áldásodat – lakókocsikat, motorcsónakokat, világkörüli utakat, drága ruhákat, egzotikus ételeket, földbirtokokat és vaskos bankszámlákat! Lássuk, mi történik a te utolsó keresztényeiddel, ha eltelnek, meggazdagodnak, bőségben élnek és már semmire sem lesz szükségük! Akkor majd elhagyják Istent és önközpontúakká válnak.

Látom, ahogyan az autók, a ruhák, a motorkerékpárok és más anyagi javak komolyabb hátráltató tényezőt kezdenek jelenteni a keresztények életében, mint a kábítószer, a szex vagy az alkohol. Keresztények ezreit látom foggal-körömmel ragaszkodni az efféle dolgokhoz, és azoktól függeni. Ezek annyira elmerülnek majd a materializmusban, hogy langymeleggé, vakokká, gyengékké és szellemileg mezítelenekké válnak, noha minden gazdagságuk ellenére keserűség gyötri őket, és egyáltalán nem elégedettek.

Látásomban látom, amint sátán hátrébbáll és kajánul nevet:
Na, nézd csak a sok pénzsóvár keresztényt – ezeket a divatbabákat! Megcsípte őket a biztonságteremtés bogara! Kupacokba halmozzák a pénzt! Újabbnál újabb bútorokat vesznek maguknak! Egyre nagyobb autókba ülnek! És ráadásul kettőt-hármat is akarnak maguknak! Vásárlás, ültetés, eladás, házasodás, válás! Ez már Lót nemzedékét is pusztulásba döntötte! Ti sem ússzátok meg!
Nézd csak a jólfizetett, könnyű életű, nagyétkű keresztényeket – hogyan tunyulnak és langyosodnak el, és miként válnak könnyű prédává a számomra! Isten – áraszd csak rájuk a gazdagságot! Sokukat rabul ejti majd, és ez megkönnyíti a dolgomat.

A Teremtő Isten, aki ezernyi domboldal legelőjén tereli nyáját, nem vágyik semmire az ember javai közül. Nem akarja a házát, az autóját, a ruháit, a motorcsónakját vagy a szörfdeszkáját. Csupán az első helyet kéri magának mindazok szívében, akik az Ő nevéről nevezik magukat!

Laza szentlelkesek
Azt látom, hogy sok utolsó időkbeli, egykor Istent szerető keresztény hajótörést szenved az élvezetek mindenek feletti hajszolása miatt. Isten szerelmesei nem lelik örömüket a kábítószerekben, a törvénytelen szexben, az alkoholban, a dohányban vagy a mindenféle szennyes dolgokban – s az ördög tudja ezt. A testi gyönyörök többsége zavarja és taszítja a hívőket, de keresztények ezreit látom mozikban ülni és önként kitenni magukat olyan romboló hatásoknak, amelyeket egykor szívből megvetettek. Nem adják át magukat egyetlen konkrét bűnnek sem, de kényelmesen elmerülnek a pikáns filmektől, hétvégi partiktól, társasági élettől és borkóstolóktól való függőség állapotában. Őszintén szeretik Istent, de az élvezeteket még inkább. Nem annyira bűnösök ők Isten szemében – inkább csak idegenek a számára. Annyira igyekeztek lépést tartani a korral és liberális hívő életet élni, hogy drasztikus változáson mentek keresztül, jóllehet ők maguk észre sem vették, mi lett belőlük.

A keresztények hirtelen elragadtatása a Földről sokukat váratlanul ér majd. Olyan élénk társasági életet folytatnak, hogy belső szobájukban Istenhez imádkozni már nem marad egyetlen lyukas órájuk sem.

A jövő bűnének a szabadidő könnyelmű elfecsérlését látom. Semmi köze ennek a nyári vagy téli vakációhoz, sem ahhoz, amikor valaki körbeutazza Európát, vagy ellátogat a Szentföldre. Nem a vadász- vagy horgászkirándulásokra gondolok, és nem is a szörfözéssel, csónakázással, vízisíeléssel, lovaglással töltött órákra. Ezek az időtöltések mind jók és helyénvalóak önmagukban véve. Én az elfecsérelt időről beszélek – arról az időről, amely felett az ember szabadon rendelkezhet, amelyet Isten Igéjének az olvasásával tölthetne, vagy belső szobájában, a mennyei Atyával beszélgetve.
Látom, hogy sátán ismét megjelenik és vádolja az utolsó idők keresztényeit:
Nézd csak az utolsó idők keresztényét – a televízió bűvkörében él!
Nézz csak rá – órákon át bámulja a szappanoperákat, kabarékat és sportközvetítéseket, de Istennel kettesben maradni nincs ideje. Isten zavaró hangját egyetlen gombnyomással kikapcsolja. Horgászik, vadászik, utazik; golfozik, teniszezik, kosarazik. Moziba és bulikra jár, minden fontos helyen ott van, de Bibliát olvasni és imádkozni nem ér rá. Ez lenne hát az utolsó idők kereszténye, aki állítólag hitben jár? Ő az, akinek a hite legyőzi a világot? Ő az, aki készül az eljövendő üldözésre és káoszra? Ezek az aranyifjú keresztények érik majd meg a világ végét?

A jövőben nem a test beszennyezése, s az érzékiségben való elmerülés, de nem is az Úr nevének a káromlása lesz a legnagyobb Istennel szemben elkövetett bűn, hanem ha valaki nem vesz tudomást személyéről egy olyan napon és korban, amelyről Ő annyira világosan beszél. Morbid tendenciát látok kialakulni: az utolsó idők kereszténye, akihez sokkal közelebb van Krisztus visszajövetele, mint az első keresztényekhez, tölti minden idők keresztényei közül a legkevesebb időt Isten jelenlétében! A közelgő ítélet és Jézus Krisztus visszajövetelének az üzenete sok-sok kereszténynél nem talál majd halló fülekre ugyanazon okból kifolyólag, amiért Noé nemzedéke sem vett tudomást a fenyegető végzetről – azért tudniillik, mert túlságosan élvezték a vásárlás, eladás, ültetés és szerelmeskedés nyújtotta örömöket.

Pletykahadjárat
Bizonyosan tudom, hogy a sátán Jézus Krisztus minden igaz szolgálója ellen hadat üzent. Kő kövön nem marad elszánt támadásai közepette, melyekkel azt akarja elérni, hogy Istennek minden tisztaságra törekvő embere hitelét veszítse, és élete megfenekeljen. Azok a szolgálattevők és papok, akik ellenálltak a kísértésnek, és nem voltak hajlandók megcsalni feleségüket vagy magukévá tenni az új, szabados erkölcsöt, lesznek a célpontjai minden idők legádázabb pletykahadjáratainak. Sátán „pletykaszítókat” támaszt majd, hogy támadják, rágalmazzák és hazugságaikkal befeketítsék őket.

Hitem szerint Billy Graham és az evangélium többi nagy szolgája világszerte egyre többször lesz a sajtó és liberális médiaszemélyiségek gúnyjának, pletykájának, valamint a meg nem értettség áldozata. Minden indítékukat kétségbe vonják és megkérdőjelezik majd, s bármit mondjanak is, minden kijelentésüket vizsgálat alá vetik és kiforgatják.
Egyes szolgálók, akik azt hitték, hogy nincsenek ellenségeik a világban, döbbenten tapasztalják majd, hogy beszélnek róluk. A gyülekezetek lelkipásztorai lesznek a legrosszindulatúbb pletykák tárgyai. Az emberek közt keringő vádak, hazugságok és ferde állítások a pokol mélységes bugyraiból származnak majd.
A pletykahadjárat a démoni erők természetfeletti megnyilatkozása lesz, s az evangélium egyetlen igaz szolgája sem menekülhet meg tőle. A házas szolgálattevők feleségeit is támadások fogják érni.
Hazug lelkek egész légiói szabadultak ki a Földre azzal az egyetlen céllal, hogy a pletykákon és rágalmakon keresztül vádolják a keresztényeket. A pletykahadjárat nem kizárólag csak a lelki munkások ellen irányul majd, hanem Jézus Krisztus minden igaz követője ellen, bármely fajból és felekezetből.

Elszaporodnak a hamis tanítások
Az emberek szívesebben hallgatják majd a hamis tanokat és újszerű ideológiákat, mint Isten Szent Igéjének igazságát, s tömegek gyűlnek az „új gondolatokkal és kijelentésekkel” bíró tanítók köré. Sokan fordulnak majd emberi próféciák és tanítások után ahelyett, hogy az igazság tanaihoz hajtanák a fülüket – ezek hitető lelkekre és ördögi doktrínákra fognak figyelni.
Az evangéliumi tanítás szélsőséges eltorzításának lehetünk majd tanúi – azok a kereső emberek, akiknek viszket a fülük az igazság meghallására, a „világosság angyalaiként” fellépő szolgálattevőket kezdik követni, akik azonban valójában eretnek tanokat terjesztenek. Az új tanítások könnyedén használják majd Jézus nevét, s az aszkétizmus, az önmegtagadás és az akaraterő jelszavaival vonzzák a kegyességre törekvőket.

Számos komoly hívő esik majd rabjául a démoni megszállottságtól való félelemnek. Olyan tanítók nyomába szegődnek, akik többet beszélnek a sátán hatalmáról, mint Istenéről. Azt látom ugyanakkor, hogy az ördögtől való félelemhullám nem tart majd sokáig az egyházon belül. Akik mégsem szűnnek meg a keresztények démoni megszállottságán lovagolni, a régi törvényhez és a cselekedeteken alapuló megigazuláshoz fognak visszatérni. Ezenkívül egyre több komoly keresztény adja el minden vagyonát és csatlakozik keresztény szemléletű kommunákhoz, ahol a szerzetesekéhez hasonló életet folytatnak majd, és törvények egész sorának a betartásával próbálnak közelebb kerülni Istenhez.

Hamis Jézus-mozgalom
Elindul majd a hamis „Jézus-követők” mozgalma, akik a démonok kiűzését fogják hangsúlyozni mindenek felett. A betegek gyógyítóiként és csodatévőkként lépnek majd fel; ételt osztanak a szegényeknek és a mindennél erősebb isteni szeretetet prédikálják, ám hamis próféták találnak majd otthonra közöttük, akik egyáltalán nem rendeltek alá mindent Krisztusnak. Jézus nevében a szeretetről beszélnek, de továbbra is megmaradnak régi bűneikben és lázadó állapotukban. Kártékony eszközök lesznek a sátán kezében, aki rajtuk keresztül próbálja hitelét vesztetté tenni az igazi Jézus-mozgalmat.
A Biblia megjövendöli, hogy e hamis Jézus-követők közül sokan állnak majd értetlenül Isten trónja előtt: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? Mt 7,22
De az Úr ennyit felel csak nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Mt 7,23

Hitem szerint a hamis Jézus-követőkről szólnak ezek a sorok, akik Jézus nevében prédikáltak, menedékházakat hoztak létre elszökött gyermekek megsegítésére, enni adtak a szegényeknek és ruházták a mezíteleneket – mindezt ugyan a krisztusi szeretet jegyében, de anélkül, hogy Jézus megfeszített, Istennek alávetett és feltámadott életét élték volna. Lemeszelték a bűneiket, és föléjük mázolták Jézus nevét. Folyton az „isteni öröm” mámorában úsztak, de sohasem jártak a Golgotán, ahol bűneik eltöröltethettek volna.
Amikor azután eljön az üldöztetés ideje, mind visszatérnek a szexuális bűnökhöz, a kábítószerhez és egyáltalán: régi életmódjukhoz. Csupán azok maradnak majd meg, akik teljesen alárendelték magukat Jézus Krisztusnak és megmosattak a Bárány vérében.

A valódi Jézus-mozgalom újjászületése
Az üldöztetéseket szenvedő s az idők jeleit megértő hívekből újjá fog szerveződni az igaz Jézus-követők hadserege, s olyan erővel lépnek színre, akár a kommandós egységek. Egyfajta földalatti egyházat alkotnak majd, amely Krisztus visszajövetelét és az idők végét hirdeti! Olyanok lesznek, akár egy tüske a szellemi paráznaságban élő egyház oldalában – odaszántságuk és a rajtuk keresztül megnyilvánuló szellemi hatalom egyfolytában szúrja és böködi majd az emberek lelkiismeretét. A sátánimádók nyílt konfliktusba kerülnek az efféle igaz Krisztus-követőkkel. Befolyásos és előkelő körökben egyedül azok lesznek képesek kiszűrni és felismerni a „szellemi romlottságot”, akik az igaz hitet követik.

[1] 1972. szeptember 5.-én nyolc palesztin terrorista meggyilkolt egy izraeli edzőt és egy izraeli sportolót a müncheni olimpiai faluban, valamint további kilenc izraeli sportolót túszul ejtettek – kétszáz arab fogoly elbocsátását követelve az izraeli kormánytól, valamint szabad eltávozást Németországból. A repülőtéren azután tűzharc alakult ki, öt terroristát mesterlövészek kilőttek, de az életben maradt terroristák a túszokat odaszállító egyik helikoptert felrobbantották, a másikban tartózkodó túszokat pedig lelőtték.

4. Fejezet

A jövő legnagyobb ifjúsági problémája - „Gyűlölöm a szüleimet!”
A jövő legkomolyabb ifjúsági problémája a szülők iránti gyűlölet lesz. A világ megdöbbenve tapasztalja majd, hogy tinédzserek ezrei vallanak így: „Gyűlölöm a szüleimet!”
Most kezdődik az az időszak, amikor az embernek saját házanépe lesz a legádázabb ellensége – apák és fiak, anyák és leányok, apósok, anyósok és menyek, vejek fordulnak egymás ellen. A tizenéveseknek az okozza majd a legnagyobb gondot, hogy valahogy elviseljék szüleiket, akikkel egy fedél alatt kell élniük.
A szülők gyűlölete már most is gyors ütemben terjed a világban, akár egy járvány. A képmutató szülőkkel együtt élni kényszerülő tinédzserek kezdik megutálni felmenőiket. Már nem csupán egyfajta ártatlan ellenérzésről van szó, amelyet idővel „kinőnek” – valódi gyűlölet ez, amelynek következtében a vérrokonok egymás halálos ellenségeivé válnak.

Szexuális vágyat gerjesztő kábítószer
Meglátásom szerint hamarosan egy újfajta, szexuális vágyat gerjesztő drogot kísérleteznek ki és terjesztenek feketén a tizenévesek és egyetemisták között. A szer lerombolja majd az erkölcsi korlátokat és gátlásokat, s így tinédzserek ezrei válnak kaphatóvá a szexre bármikor és bárkivel. Ugyanakkor óriási változást látok végbemenni a kábítószer-fogyasztás egész kultúrájában. Ettől a szexuális ajzószertől eltekintve, amelynek a megjelenéséről szóltam, a mai generációnak nem a kábítószer lesz a mindene.

A marihuánát legalizálni fogják – mint minden problémaforrást, amit képtelenek vagyunk kezelni.

index.hu/tudomany/svajclegal/

www.hirextra.hu/2010/04/09/tobb-tizmilliardot-hozna-az-allamnak-a-marihuana-legalizalasa/

www.bombahir.hu/amerika/soros-a-marihuana-legalizalasa-mellett

 

Ám a marihuána legalizálása unalmat szül majd. Inkább elégedetlen felnőttek fognak füves cigarettát szívni, mintsem izgalmat kereső tinédzserek. A fű a jövőben a felnőtt korosztály problémájává válik.
Az LSD, a speed és más pszichedelikus szerek egyre jobban veszítenek népszerűségükből. Azt látom és hiszem, hogy a főiskolás és egyetemi hallgatók többé nem kémiai, hanem szellemi úton akarnak majd „az egekbe repülni”. A drog soha nem szűnik meg problémát jelenteni az amerikai társadalomban, de közel sem lesz olyan súlyos, mint a családokban tapasztalható gyűlölködés.

Emelkedik a tizenéves alkoholisták száma
Mialatt a közvélemény minden figyelmét a kábítószer-problémának szenteli, egyre több tizen- és huszonéves fiatal nyúl majd a pohár után. Különösen komoly gondot fog jelenteni a tizenhárom és tizenhat év közötti diákok alkoholizálása. A tendencia tulajdonképpen a kábítószer-fogyasztás veszélyeire rámutató iskolai felvilágosító munka negatív visszahatása lesz. Sikerül elriasztanunk kisiskolás gyermekeinket a kemény drogoktól, az alkohol veszélyeire azonban nem hívjuk fel kellőképpen a figyelmüket. Ebből fakadóan aztán sok gyerek, akit szülei arra tanítottak, hogy a felnőttek alkoholfogyasztása kevésbé káros, mint a tizenévesek drogozása, dönt inkább az alkohol mellett.
Mindennek ellenére, jóllehet tisztán látom, hogy a tinédzserkori alkoholizmus tragikus méreteket ölt majd, meggyőződésem, hogy a probléma súlya messze el fog maradni a szülőkkel szemben táplált keserű érzésekétől. Valójában sokan az édesanyjuk és édesapjuk iránti gyűlölet miatt fordulnak az italozáshoz.

Gyermekek, akiket ingerelnek
A Biblia figyelmezteti a szülőket, hogy ne ingereljék haragra gyermekeiket, ám a szülők nagytöbbsége nem vesz tudomást erről a parancsról. Régebben, ha a fiatalok úgy érezték, hogy a rendszer és a kormány elárulta vagy felingerelte őket, az utcákra vonultak, tüntettek és lázongtak, így adva hangot ellenállásuknak. A politikusokat gyűlölő, a kormány vezetőit pedig szívből megvető egyetemisták úgy adták ki magukból dühüket, hogy megkísérelték megdönteni a rendszert. A forradalmi hangulat mostanra ideiglenesen lecsendesedett, és sok korábbi lázadó ma már mintegy belülről munkálkodva igyekszik változásokat elérni.

De jól vigyázzunk! A harag, amely egykor utcai lázongásokra késztette a fiatalokat, még ma is ott forrong a felszín alatt – ám ezúttal a képmutató szülők felé irányul, akik bort isznak, miközben tizenéves gyerekeiknek vizet prédikálnak. Azt látom, hogy a jövőben különösen a tizenévesek körében csapnak majd mind magasabbra a harag hullámai, s egy új típusú, családon belüli demonstrációban törik át a gátakat.
A gyűlölködés egyre nagyobb teret hódít. A szülők haragra ingerlik gyermekeiket rossz személyes példájukkal és durva, kérlelhetetlen hozzáállásukkal, minek következtében a gyűlölet mély gyökeret ver a megértésre vágyó fiatalok szívében, és sokukat otthonaik elhagyására, szökésre készteti.

Még az evangélium hirdetői sem menekülhetnek meg ettől a közelgő problémától. A tinédzserkori harag és lázadás az ország legjobb családjaira is kíméletlenül lesújt, halálra rémítve és cselekvésképtelenné téve a szülőket. Sokan nem tudják majd hogyan orvosolni a bajt, sőt a szülők többségének az sem fér majd a fejébe, miből fakad és hogyan alakult ki ez az egész probléma.
Egy dolog bizonyos: a szülők elárulva, elutasítva és gyűlölve érzik majd magukat. A gyűlölet és a keserűség olyan méreteket fog ölteni, s annyira eluralkodik a fiatalságon, hogy meglátásom szerint ez lesz a közeljövőben az amerikai nemzet legnagyobb problémája.

Családi viták a divat miatt
A divat változása a jövőben is az egyik fő oka lesz a nemzedékek közti kommunikáció megromlásának. A változások gyors ütemétől megzavarodott szülők szigorú neveléssel válaszolnak majd, de reakciójukból hiányozni fog a szeretet és a megértés. A fiatalok furcsa frizurái, megdöbbentő ruhakölteményei, hanyag megjelenésük, illetve az általuk hallgatott őrületes zenék félreértést szülnek majd. A jövő fiatalsága meg sem próbálja átgondolni a szülők álláspontját – majdhogynem szóhoz sem hagyják majd jutni az idősebbeket. Ettől aztán sok család zátonyra fut és katasztrófának néz elébe.
A probléma a szigort túlzásba vivő szülőket fogja a legsúlyosabban érinteni. Némely szülők a régi normák megőrzését szolgáló igyekezetükben óriási nyomást gyakorolnak majd gyermekeikre, s erőszakkal próbálják elérni, hogy azok az ő normáikat tegyék magukévá viselkedés és öltözködés tekintetében egyaránt. A kortárs csoport befolyása azonban annyira erős lesz, hogy még sok komoly gondolkodású tizenéves is inkább barátai értékrendjével azonosul, elvetve a szülői szabályokat.

Másfelől ugyanakkor a túlontúl engedékeny szülőknek, akik hagyják, hogy tinédzser gyerekeik úgy öltözködjenek és éljenek, ahogy nekik tetszik, hamar rá kell jönniük, hogy a tizenévesek nem tudnak mit kezdeni az ilyen fiatalon nyakukba szakadt határtalan szabadsággal. Túl gyorsan és túl messzire mennek majd, de ezzel egyidejűleg neheztelni fognak szüleikre, amiért azok meg sem próbálták valamiképpen fegyelmezni őket. A szülők egyre nehezebben tudják majd kezelni a hangulatok és divatok folytonos változását. Ez csakis természetfeletti, isteni útmutatással lesz lehetséges, és egyedül azok tudnak majd megbirkózni a kihívással, akiknek a mennyből adatik ehhez bölcsesség!

A szellemi üresség reakciót vált ki
A tinédzserek jövőbeli elkeseredését és lázadását meglátásom szerint sok esetben a családokban tapasztalható szellemi üresség fogja kiváltani. Manapság a szellemükben „üres” szülők igyekeznek lebeszélni róla gyermekeiket, hogy a „Jézusos fanatikusokhoz” csatlakozzanak. Inkább törődnek társadalmi rangjukkal, mint gyermekeik szellemi állapotával.
A következő évtizedben a tizenévesek apokaliptikus válsághelyzetben találják majd magukat. Egy olyan világban fognak élni, amely alapjaiban remeg és rázkódik. Háborúkról, háborúk híréről, forrongó nemzetekről lehet majd hallani világszerte. Csapások jönnek, földrengések, pestisjárványok és drasztikus időjárás-változások, s a fiatal lelkek megrémülnek és lebénulnak az események láttán-hallatán. Azok a szülők, akik nem szolgáltak szellemi iránymutatással és reménnyel gyermekeik számára, drágán megfizetnek mulasztásukért. Tizenéves gyermekeik neheztelni fognak rájuk, amiért megfosztották őket ettől az átéléstől.
Azok a családok, amelyekből mindig is hiányzott Isten, a gyülekezeti élet, a szellemi tanítás, a Biblia és az Isten utáni éhség, egyenesen a pusztulásba rohannak. Most nem prédikálok – ez prófécia! Prófétai szóval jelentem ki, hogy az ilyen otthonokban nevelkedő tizenévesek haraggal, gyűlölettel és lázadással fordulnak majd szüleik ellen.

Az ifjú radikálisok
A közeljövő radikálisai fiatalabbak lesznek a maiaknál, ezenkívül képzettebbek is, édesapjuktól és édesanyjuktól pedig teljesen elidegenedettek. Keserű aratás vár ránk az elmúlt évek szülői mulasztásai, apátiája, engedékenysége, a gyermekeket a széltől is megvédeni akaró mentalitása – és egekbe szökő válási statisztikája miatt.
Az ifjú radikálisok egy része tízesztendősnél is fiatalabb lesz; „földalatti” újságjaikban maguk szólalnak majd fel a szülők képmutatása ellen.
A nagyvárosi tinédzserbandák a jövőben fiatalabb és gonoszabb gyerekekből fognak állni, akik sokkal jobban gyűlölik majd a szüleiket. Ezek a krimiken, tévé előtt elfogyasztott vacsorákon és bébiszitterek keze alatt nevelkedett „bébibandák” ádáz dühvel fordulnak majd szüleik ellen. Az ilyen kisgyermekek közül sokan már napjainkban is vadidegenként tekintetnek apjukra és anyjukra – nem esik majd nehezükre gyűlölni is őket, hiszen vajmi keveset ismertek csak meg az igazi szeretetből.

Egy napon meg kell fizetni a válásokért
A fennmaradásért élet-halál harcot vívó ártatlan gyermekek milliói veszítik el a csatát szüleik válása következtében. Ma öt házasságból kettő válással végződik, de ezért egy napon komoly árat kell majd fizetni. A válás járványszerű elterjedése közben egyre több és több gyermek szerez komoly sérüléseket és szenved kárt. Számos „álompár” is felbontja házasságát, a gyermekek sorsa pedig ott lóg a levegőben a két fél között.

Képzeljük csak magunk elé ezt a több millió kisgyermeket, akiknek a lelkén traumás sebet ejtett a szülők válása és különköltözése; képzeljük csak el őket felnövekvő, tizenéves generációként, akik immár készek arra, hogy rendezzék a számlát! Az rögződött beléjük, hogy gyűlöljék egyik vagy akár mindkét szülőjüket, mert nem láttak maguk előtt más alternatívát. A forradalom elvonult az utcákról, és immár bevonult az otthonokba.

Halál a szülőkre
A Biblia megjövendöli, hogy eljön a nap, amikor a fiak és leányok elárulják szüleiket, s még halálra adni is készek lesznek őket. Mostanáig sehogy sem értettem ezt a próféciát. Valójában arról van benne szó, hogy nemsokára hadüzenet nélküli háború indul majd a családokban, s az embernek a saját házanépéhez tartozó gyermekek válnak legesküdtebb ellenségévé – apák támadnak fiaik ellen, és anyák lányaik ellen, s az emberek elárulják a velük egy vérből származókat.
Sok szülő „ezerszer is meghal” majd, amikor saját gyermekei tragikus módon elárulják. Csakhogy ezek a gyermekek általuk jogosnak vélt indítékból cselekszenek hűtlenül. Sokuk szülei meg sem próbáltak odaállni gyermekeik mellé és harcolni értük. Annyira lekötötték őket saját ügyes-bajos dolgaik és elfoglaltságaik, hogy alig vagy egyáltalán nem is maradt idejük orvosolni a gyermekeiket bántó problémákat. Sok gyermek magára maradt a gondjaival, de képtelen volt megbirkózni velük. Sokuknak a saját szemével kellett végignéznie, hogyan csalják egymást a szülei, hogyan hazudnak, verekednek és menekülnek el otthonról.

Fellázadnak a prédikátorgyerekek
A lázadásban felnövekvő generáció soraiban lelki munkások gyermekei is lesznek, akik egy napon ugyancsak gyűlölettel és a következő szavakkal állnak majd oda apjuk vagy anyjuk elé: Képmutató vagy! Másképp prédikáltál, mint ahogyan éltél. Azt mondtad, a házasságotokat lehetetlen helyrehozni, s mégis azt vártad tőlem, hogy megadás nélkül oldjam meg a magam lehetetlen helyzeteit. Elég volt belőled, fater! Nekem többet ne prédikálj! Nem tudtál mit kezdeni az élet problémáival, úgyhogy nekem sincs többé mit mondanod!
A Biblia szerint az istenfélő anyák úgy élnek, hogy leányaik felkelve áldottnak nevezik őket. A következő évtized során ezzel szemben sok-sok édesanya annak lesz tanúja, amint leánya felkel és megátkozza őt. Tizenéves lányok egész nemzedéke áll fel és átkoz meg egy egész generációnyi édesanyát, akik az alkoholizmus, a szórakozás, a dohányzás, a házasságtörés és a válás világában, az érzéki örömöknek éltek.
Vannak esetek, amikor a válás elkerülhetetlen, de Istennek ilyenkor is megvan rá a módszere, hogy fenntartsa az egyensúlyt – és összetartsa a családot. Ha egy kibékíthetetlen helyzet imádság és Isten ereje által oldódik meg, a gyermekek elkerülhetik a lázadást és a keserűséget, s a válás után is tovább szerethetik mindkét szülőjüket.

Kevesebben szöknek el otthonról
A következő évtizedben kevesebb tinédzser szökik meg – inkább otthon maradnak majd, hogy így keserítsék meg szüleik életét. A szülők többsége szeretné elkerülni a gyermek eltűnésének bejelentésével járó kellemetlenségeket; úgy gondolják, jobb, ha otthon vannak és élik világukat, így legalább nem kell szégyenkezniük egy szökött gyermek miatt. A szülők a jövőben világosan közölni fogják gyermekeikkel: szükségtelen megszökniük. Inkább feladják a harcot és beadják a derekukat: Vigyél, amit csak akarsz és tégy, ahogy neked tetszik – csak ne szökj el itthonról!

Azok az indulatok, amelyek korábban csak az utcára menekülő fiatalokban dúltak, most már számos otthonban is fellelhetőek. Lehetséges lesz lélekben szökött gyermekké válni, miközben az illető megmarad a családon belül. Gyermekek semmibe veszik majd szüleiket, s jóllehet egy fedél alatt élnek velük, egyetlen szót sem szólnak hozzájuk. Nem is várja majd ezt tőlük senki, s a kölcsönös megértés és barátság lehetősége fel sem merül. Szülők és gyermekeik olyanok lesznek egymás számára, mint a háborús zónában élő ellenségek, akik ideiglenesen fegyverszünetet kötöttek.

Pokol vár a képmutatókra
A dohányzó, italozó és házastársukat megcsaló, közben pedig gyermekeiket erkölcsi prédikációkkal traktáló szülők képmutatásuknak köszönhetően teljességgel el fogják veszíteni gyermekeik feletti befolyásukat. A fiataloknak többé nem fűlik majd hozzá a foguk, hogy olyanoknak engedelmeskedjenek, akik bort isznak és vizet prédikálnak – ehelyett elvárják, hogy szüleik személyes példával járjanak előttük. Akik folyton koktélokat vedelnek, s egyik cigarettát a másik után szívják, nem tudják már rávenni gyermekeiket, hogy „hagyják abba a füvezést”. Látom, hogy a nem túl távoli jövőben az ifjúság teljes mértékben elutasít minden szülői képmutatást.

A fiatalok kigúnyolják majd az olyan prédikátorokat, akik dohányszagúan állnak fel a szószékre, hogy onnan a tinédzserek kábítószerezése ellen beszéljenek. Ekkor minden szolgálattevőnek és szülőnek számot kell majd adnia, aki folyton csak mentegetőzött káros szenvedélyei és rossz szokásai miatt, mondván, hogy azok „kevésbé bűnösek” a tizenévesek szokásainál és bűneinél. A képmutatók papolása végképp elveszíti minden hatását.

Természetfeletti vágyódás a szeretet után
Azt látom, hogy miközben számtalan család széthullik, a válások száma egyre csak nő, és sokak élete zátonyra fut, a fiatalok országszerte sóvárogni kezdenek egy szerető család és egy meleg otthon után. Ez a vágyódás már a közvetlenül előttünk álló években is elmélyül. Mialatt a fiatalokban egyre jobban dúl a gyűlölet, és fokozódik a keserűségük, szülői szeretetért és útmutatásért fognak kiáltani.

A szeretet ellenforradalma
A Biblia megjövendöli, hogy amikor az ellenség özönvízhez hasonlóan árasztja el az országot, az Úr Szelleme zászlót emel fel ellene. A családokban dúló forradalmak kellős közepén egy ellenforradalmat látok kibontakozni. Ezer meg ezer fiatal zokogó és szívszaggató kiáltása visszhangzik a fülemben, akiknek minden vágya, hogy otthonukban végre békére, biztonságra és szeretetre találjanak. És Isten ekkor közbe fog avatkozni – a lázadás közepette természetfeletti ébredés indul el a Mennyből. A Szent Szellem sokakat meggyógyít és helyreállít majd; számos gyermek szívét fordítja vissza szüleihez, s újra összehozza a családokat. De ez természetesen csak azok számára adatik meg, akik meghallják a Szellem szavát és engednek neki.
Látom, ahogy a Szent Szellem meggyógyítja az összetört családok áldozatául esett gyermekek szívét és értelmét – a kétségbeesés és a káosz kellős közepén pedig reményt és csodás gyógyulásokat.

5. Fejezet

Ádáz üldözések - Az „üldözés szelleme” fenyeget
Látom, amint elérkezik az üldözésnek egy olyan szörnyű órája, amilyennek még sohasem lehetett tanúja az emberiség. Ez az üldözés az igaz Jézus-hívők ellen folyik majd, és akár egy tengerből előbukkanó sokfejű szörny, úgy jelenik meg mindenütt. Lassú léptekben és mérsékelten fog elkezdődni egy olyan időben, amikor a vallásszabadság a leginkább kiteljesedni látszik. Mindenfelé elhatalmasodik az Egyesült Államok területén, Kanadában és az egész világon, mígnem végül ádáz őrületté fajul.

A vezető körökhöz tartozók, a kormány soraiban ülők és az igazságszolgáltatásban dolgozók közül sokak szívét az antikrisztus szelleme keríti hatalmába, minek következtében e tisztviselők jogi manőverekbe kezdenek a független gyülekezetek, misszionáriusok és szolgálattevők zaklatása céljából. Már most is sok bizonyíték utal arra, hogy ez a folyamat elkezdődött. Látom, hogy eljön az idő, amikor csaknem minden evangéliumi misszionárius-munkát, minden vallásos rádió- és televízióadást és az összes bejegyzett missziós társaságot olyan közelről fogják megfigyelni, pellengérre állítani és folytonosan zaklatni, hogy azok minden területen félve mernek csak kilépni és terjeszkedni.

Megalakul az Egyetemes Világegyház
Látom magam előtt egy egyetemes világegyház megalakulását, amely a liberális ökumenikus protestánsok és a Római Katolikus Egyház uniójával jön létre. Ezek politikailag összefognak, mintegy kéz a kézben járnak majd, s ezáltal az egyik legbefolyásosabb vallási hatalmat fogják jelenteni a Földön.
Az új világegyház csupán nevében lesz „szellemi” tevékenységet folytató intézmény – Jézus Krisztus nevét hangoztatja majd, de valójában számos megmozdulásában az Antikrisztus jegyében, illetve politikai érdekeit szem előtt tartva nyilvánul meg. Ez a komoly hatalommal bíró egyház aktív szerepet vállal a szociális segítségnyújtásban, nagyszabású jótékonysági mozgalmakat indít, és mély együttérzést tanúsít a szenvedők iránt. Elöljárói megragadó módon nyilatkoznak majd az emberek szükségleteinek a betöltéséről; felhívást intéznek az emberiség felé a megújult társadalmi összefogást, politikai intervenciót és a világpolitikai ügyekben való nagyobb szerepvállalást sürgetve.

A történések láncszemei hirtelen „misztikus” eseménysorrá fűződnek össze

www.apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/egy-letunoben-levo-tarsadalom/mene_-mene_-okumene-_


Amikor az ökumenikus mozgalom éppen hanyatlani látszik, egy igen misztikusnak tűnő eseménylánc megteremti az unióhoz szükséges kereteket. Róma számtalan engedményt kér és kap a protestáns ökumenikus vezetőktől. A pápát sokkal inkább a nagy unió politikai vezetőjeként tartják majd számon, mintsem szellemi vezetőként. Engedményeikért cserébe az ökumenikus mozgalom protestáns vezetői is megkövetelnek majd maguknak bizonyos engedményeket, és meg is kapják azokat. Nem lesz muszáj a pápát az egyház csalhatatlan fejének tekinteniük; politikai vezetői szerepét anélkül is elfogadhatják, hogy Péter jogutódjának tartanák.

A legkevésbé sem állítom, hogy a pápa vagy a majdani világegyházi szervezetben szerepet vállaló bármelyik egyházvezető is antikrisztusi tevékenységet folytatna. A Bibliából sokat megtudhatunk a témával kapcsolatban, de én most nem vagyok hivatott ezt boncolgatni. Mégis látok azonban valamit, ami megrémít. Látom, amint karriervágytól fűtött emberek egész serege tör a világegyházi szervezet legbefolyásosabb posztjaira – sokan közülük istentelen, antikrisztusi személyek, akiket hajt a meggyőződés, hogy a világegyház idővel kellőképp erős politikai hatalommá növi majd ki magát minden szándékainak ellenszegülő egyén elnyomásához. Miközben a legfelsőbb vezetőség soraiban ülők csodákról, szeretetről és megbékélésről beszélnek, a kezeik alatt tevékenykedő bérencek minden olyan vallásos szervezetet zaklatni és üldözni fognak, amelyek szemben állnak a világegyház vezetőivel.

A szuperhatalommá fejlődő világegyház kicsiny kezdetként indul majd. Nem hivatalos közös tanulmányokkal és kutatási programokkal fog elkezdődni. Más együttműködési programokat anélkül kezdeményeznek majd, hogy akár katolikus, akár protestáns részről bármilyen jogi kötelezettségvállalásra is sor kerülne, ám mégis: az angliai és amerikai protestáns vezetők csatlakozni fognak az európai liberális katolikus teológusokhoz, hogy együtt munkálják ki az „ökumenizmus csodáját”.
A jogi és politikai egyesülés ma még igen távolinak látszik – az unió létrejöttének nem hivatalos keretei ellenben már alakulóban vannak.

 


A világegyház befogadja a homoszexuálisokat és a leszbikusokat


Látom, amint a világegyház – a „megértés” címszavával – homoszexuálisokat és leszbikusokat is felvesz tagjai sorába. Az egyesült egyház vezetősége jóváhagyja a homoszexuális és leszbikus kapcsolatokat, sőt nem csupán elfogadja, hanem még propagálja is az azonos neműek szerelmét.

www.apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/egy-letunoben-levo-tarsadalom/homoszexualis-hazassag-magyarorszagon

www.apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/egy-letunoben-levo-tarsadalom/botrany-_-obama-elnok-meghirdette-a-meleg-buszkeseg-honapjat-


Az unió keretein belül homoszexuális és leszbikus szolgálattevőket is lelkésszé avatnak és tekintélyes pozíciókba ültetnek majd – az úttörők új nemzedékeként ünneplik majd őket, akik a szeretet és az evangélizáció egy addig ismeretlen formáját ismerték fel és mutatják be. Látom, hogy az Egyesült Államok és az egész világ csaknem minden nagyvárosában homoszexuális és leszbikus gyülekezetek alakulnak, melyek kifejezetten a „maguk fajták” lelki szükségleteinek a betöltését tűzik ki céljukul, s amelyeket a szervezett egyház maximálisan elismer és támogat. Az iskolákban olyan vasárnapi iskolai és gyülekezeti irodalmat osztanak szét a gyerekek és tinédzserek körében, melyek a homoszexualitást a keresztény szexuális viselkedés egyik normális és elfogadott formájaként mutatják be.

Ám mindenek előtt azt látom a legtragikusabbnak, hogy a homoszexuálisok többsége hamarosan nem segítségért fordul többé az egyházhoz, hanem éppen ellenkezőleg: a világegyház védelmébe veszi és nagyra fogja becsülni őket, amiért bátran vállalják másságukat. Az új világegyház igazodni fog a testi ember gyengeségeihez, és azon lesz, hogy bűneikben megmaradó embereket vigasztaljon. A bűntudat zavaró komplexusáért a régimódi „bűnostorozó” prédikátorokat teszik felelőssé, akik elítélik az egykor segítségre és lelkigondozásra szorulókként számon tartott személyek életében felmerülő akadályokat. Az új tanítás ezzel szemben felvilágosítással kíván majd szolgálni az emberek számára, hogy azok megtanuljanak együtt élni a problémáikkal, sőt „Isten ajándékaiként” még élvezni is gyengeségeiket.

 


Mezítelen táncosok a templomokban


A tagegyházak némelyikében mezítelenül táncolnak majd az emberek olyan címszó alatt, hogy ez is a „dicsőítés egyik művészi formája”. Az emberek a teremtményeket kezdik imádni a Teremtő helyett, és Isten kénytelen lesz átadni az ilyen imádókat saját bűneiknek. Ennek eredményeképpen sokak értelme elhomályosul – megjelenik az elmebetegség egy új típusa, ami semmilyen kezeléssel nem gyógyítható. A nyilvános meztelenkedés minden formája teremtményimádatnak minősül, s a gyülekezeten belüli meztelenkedést Isten nem fogja büntetlenül elnézni. A Biblia világosan tudtunkra adja, hogy az efféle dicsőítés elkerülhetetlenül komoly mentális zavarokat von maga után.
Jóllehet a mezítelen tánc nem terjed el széles körben, sok egyházvezető továbbra is elfogadja majd „a lélek szépségét az emberi test szépségén keresztül” megtalálni igyekvő dicsőítők legitim segédeszközeként.

 


Okkult praktikák az egyházon belül


Úgy hiszem, a világegyház szemet huny majd bizonyos okkult praktikák felett. Haitiben máris vannak olyan egyházi csoportosulások, ahol a voodoo egyes elemeit is felvették a dicsőítési gyakorlatba. Tudományos bizottságok alakulnak majd az ördög méregfogának a kitépése – azaz a vele kapcsolatos félelmek eloszlatása – céljából, jelentéktelen valakiként tüntetve fel őt, akitől nincs értelme félni.
Az ország leginkább köztiszteletben álló és leggazdagabb gyülekezetei közül több helyütt is szeánszokat fognak tartani ima-összejövetelek helyett. Mind több szolgálattevőt tesznek kíváncsivá a spiritualista és sátánista csoportok által reklámozott természetfeletti átélések. Közeleg a nap, amikor azok a szolgálattevők, akik sohasem voltak igazán Isten közelségében, az ördöghöz nagyon is közel kerülnek.
A sátán a világosság angyalaként fog megjelenni, hogy elhitesse, ha lehetséges, még Isten választottait is. A sátán szolgái ugyancsak a világosság angyalainak adják majd ki magukat, hogy elhintsék egyházvezetői körökben az üzenetet, miszerint a sátán barát, nem pedig ellenség.
Hivatalosan soha nem fogja a világegyház teljes mértékben elfogadni az okkultizmust, de a frenológia, a tenyérjóslás, a jövendőmondás és a horoszkópok széleskörű elismertségre tesznek majd szert.

 


Előáll a természetfeletti Egyház


Jézus Krisztus minden igazi követőjének monumentális és természetfeletti egyesülését látom végbemenni, akiket a Szent Szellem, valamint a Krisztusba és az Ő Igéjébe vetett közös bizalom kapcsol eggyé. A bibliahívők eme természetfeletti egyháza amolyan földalatti mozgalommá fejlődik; beletartoznak majd katolikusok és a legkülönbözőbb felekezetből származó protestánsok egyaránt; magába tömörít majd fiatalokat és időseket, feketéket és fehéreket – és minden nemzetből valókat.
Miközben a szemmel is látható egységes világegyház óriási politikai hatalomra tesz szert, e láthatatlan természetfeletti egyháznak a szellemi ereje nő majd meg rendkívüli mértékben. Ez az erő az üldözöttségből fog táplálkozni. A Földre elkövetkező ádáz üldözés közelebb hajtja a keresztényeket egymáshoz és Jézus Krisztushoz egyaránt. Kevésbé törődnek majd felekezeti különbözőségeikkel, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek Jézus Krisztus visszajövetelére. A Szent Szellem eggyé kapcsolja a legkülönbözőbb magánéleti és gyülekezeti háttérrel rendelkező hívőket.
Bár ez a természetfeletti egyház már ma is jelen van világszerte, az eljövendő napokban politikai szempontból is mindinkább észre fogja vétetni magát. Az üldözés erősödésével a hívők eme csoportja szinte radikálissá válik evangélizációs törekvései tekintetében – a láthatatlan egyház természetfeletti kenetet és a Szent Szellem erejét veszi majd, hogy tovább hirdesse az evangéliumot, mígnem a Föld legvégső határán is meghallják az emberek.

 


Rendkívüli üldözés vár a karizmatikus katolikusokra


Az üldözés nehéz órája vár azokra a karizmatikus katolikusokra, akik Jézus Krisztus láthatatlan és természetfeletti egyháza tagjának tekintik magukat. A Római Katolikus Egyház hamarosan megvonja majd jóindulatát azon tagjaitól, akik nyelveken szólnak és a Szent Szellemmel kapcsolatban a pünkösdi tanítások felé hajlanak. Igen komoly politikai nyomás nehezedik majd a papokra, hogy „oltsák ki a tüzet”.
Kísérjük csak figyelemmel, hogyan fog a pápa negatívan állást foglalni a katolikus egyházon belüli karizmatikus mozgalommal kapcsolatban. A nászút a végéhez közeleg. A katolikus lapok nemsokára határozottan felszólalnak majd az egyházi berkeken belül működő mozgalom ellen, az egyház megtisztítását követelve. Az ellenséges tendencia lassan indul el, de hamar nagy lendületet vesz, mígnem a mozgalomhoz tartozó katolikusok mind kemény üldözéssel találják szemben magukat saját egyházukon belül.

A Katolikus Egyházon belüli karizmatikus mozgalom olyan erőteljessé és elterjedtté válik, hogy egyes vezetők komoly fenyegetést látnak majd benne azokra nézve, akik nem értik, miről is szól valójában. Rövid időn belül akár 500 000 főt is számlálhat a karizmatikus katolikus mozgalom. Akik nem tartoznak hozzá, a szociális felelősségvállalás hiányával, valamint az egyházi tradíciók félvállról vételével vádolják majd a mozgalom tagjait – vagyis azzal, hogy elfordultak Szűz Máriától és megtagadták a pápa tekintélyét.
Készüljön hát fel minden katolikus az üldözésre, aki ma még talán büszkén dicsekszik vele, hogy „megkapta a Szent Szellem keresztségét”! Nem jön el ugyan egyik napról a másikra, de kétségkívül közeleg az idő, amikor minden katolikusnak, akinek része volt „pünkösdi élményben”, el kell döntenie, mennyire értékes és fontos is valójában számára ez a „keresztség”. Egyesek hagyják majd magukat visszakényszeríteni a tradíciókba, és elfojtják átélésüket. Ezzel szemben sokan mások azt fogják tapasztalni, hogy a krisztusi szeretet, a közösség és a szellemi egység mind erősebbé válik köztük és a többi olyan protestáns, illetve katolikus hívő között, akiknek Jézus Krisztus személye és a Szent Szellem teljessége áll életük középpontjában.

Sokan nem hisznek majd nekem, pedig bizonyosan látom annak a napnak a közeledtét, amikor sok-sok protestáns és katolikus felé szól majd a felhívás: Gyertek ki közülük! Ezek a keresztények nem fogják többé sem protestánsnak, sem katolikusnak nevezni magukat, hanem egyszerűen csak „megújult” keresztényeknek. Közösségüknek nem a nyelveken szólás élménye jelenti majd az alapját, hanem az Atya és az Ő Fia, Jézus Krisztus személye.
Ha üldözni is fogja az egyházvezetés a karizmatikus katolikusokat, ez sem állíthatja meg a katolikus egyházon belüli megújulást. Éppen ellenkezőleg, a Szent Szellem munkája és szolgálata nyomán nagy csodák történnek majd, s az üldözés idején egyre több katolikus csatlakozik a „megújulási csoportokhoz”.
Kevésbé lesz hangsúlyozva a „nyelveken szólás” – ehelyett az újonnan létrejövő „szellemi testvériség” a szilárd bibliai tanítás és a Jézus Krisztus igaz követői iránti kölcsönös szeretet és megértés alapjára fog felépülni. Ez a szolgálócsoport amolyan „szellemi papsággá” válik mindazon laikusok számára, akik segíteni akarnak „egymás terhének hordozásában”.Médiaharc – az üldözés egyik formája


Jelenleg minden lehetőség adott az igazi evangélium prédikálására a rádióban és a televízióban. Soha nem voltak még így kitárva az ajtók a különböző médiákban Krisztus szolgálói előtt. A keresztények saját rádió- és televízióállomásokat üzemeltetnek – imádkozhatnak a betegekért, adományokat gyűjthetnek, és bármilyen eszközzel hirdethetik az evangéliumot, ahogy csak jónak látják. De jól vigyázzunk! Közeledik az üldözés és a zaklatás. A levegőben már a változás illata érződik. A Krisztus-központú rádió- és tévéműsorok sátáni erők célpontjaivá válnak, akik mindenáron ki akarják majd szorítani őket az éterből.
A színfalak mögött máris elindult a kezdeményezés egy „értékelési rendszer” létrehozására, hogy segítségével minden vallásos rádió- és tévéműsort fel lehessen mérni. A liberális egyházvezetők megpróbálnak majd egy amolyan „szűrőbizottság-félét” alapítani, és rákényszeríteni magukat a Központi Kommunikációs Bizottságra (Federal Communications Commission), mint akik elsődlegesen és legfelsőbb hatóságként hivatottak rendelkezni a médiákon belüli fizetett és ingyenes műsoridő összessége felett. Az ő jóváhagyásuk nélkül egyetlen műsor sem kerülhet majd adásba, s ennek eredményeképpen csupán tapintatos és „krisztustalanított” evangélium hangozhat el, amely senkit sem sért és nyugtalanít.

A ma még nyitva álló ajtók lassan de biztosan bezárulnak. A keresztény rádió- és televízióállomások jól teszik, ha előre számolnak a közelgő üldözéssel és zaklatásokkal. Az antikrisztusi és ateista erők már most is azon dolgoznak, hogy perbe vonjanak bizonyos vallásos adókat és média-evangélistákat. Látom, amint a sátán megpróbálja elérni, hogy a hívő adások és csatornák megrekedjenek a bürokrácia, a bírósági eljárások és az adóproblémák ágas-bogas útvesztőjében. A sátán minden rendelkezésére álló eszközt be fog vetni a Krisztus-központú műsorok eltávolítása érdekében mindenfajta médiából.


A következő üzenetet kell megosztanom mindazon szolgálattevőkkel,

akik a médiák segítségével hirdetik az evangéliumot: Munkálkodjatok,

amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat!
A jelenlegi állapot a szabadság és a lehetőségek nappala, de nincs már

mesze a zaklatások és üldözések éjszakája. Amikor pedig leszáll ez a

fajta sötétség, csak kevesen, vagy talán egyáltalán senki sem végezhet

majd hatékony szolgálatot a médiákon keresztül.Hollywoodból is üldözés támad


Számítsunk rá, hogy Hollywood még inkább felfokozza az igaz vallás elleni támadását, és egyre több „ismeretterjesztő” jellegű filmet tár a nyilvánosság elé. Eddig a Marjoe[1] című film volt a sátáni erők legmegátalkodottabb próbálkozása minden olyan vallás nevetségessé tételére, amelyik Jézus Krisztus véréről beszél. Az ébredés vezetőire és az evangéliumi szolgálattevőkre továbbra is az Elmer Gantry[2]-féle „sarlatán”, „csaló” és „pénzéhes komédiás” jelzőket akarják majd ráhúzni.
Egyre több filmkészítő törekszik majd a puritán erkölcsi értékek lejáratására. Különösen támadás és nagyító alá fogják venni az evangéliumot prédikáló gyülekezeteket és szolgálattevőket, miközben az okkultizmusnak és a spiritizmusnak nagy népszerűséget teremtenek.
Látom, hogy hamarosan az értelmiség is hangot ad véleményének a filmvásznon, onnan próbálva meg „kiprédikálni” az evangéliumi keresztényeket. Fellép a filmkészítők egy új generációja, akik egyfajta ateista „sznobizmustól” hajtva és vezérelve megszállottan harcolnak minden olyan vallás ellen, amely gátat vet az ember hedonista vágyai kibontakozásának.

Üldözés a televíziós show-műsorokon keresztül


Az embereket szórakoztatni akaró show-műsorok egyre gátlástalanabbul figurázzák majd ki Krisztust és az igaz keresztényeket. A viccírók egyik csapást a másik után mérik a szent hagyományokra e show-műsorokon keresztül, hogy teljesen lejárassák azokat. Végül az efféle műsorok át meg át lesznek szőve káromkodással és ócsárlásokkal – jöhet minden, ami csak belefér. Az egész televízióra jellemzővé válik az istenkáromlás, s hitetlen emberek milliói lesznek képesek a képernyők előtt ülve mulatni és gúnyolódni egykor szentnek tartott, immár azonban aláásott témákon.

Nem azt akarom mindezzel mondani, hogy a show-műsorok viccírói bármiféle összeesküvést szőnének Isten vagy a vallás ellen; azt érzékelem csupán, hogy e szerzők egymással versenybe kelve fitogtatják majd „képességeiket”, hogy tudniillik melyiküknek sikerül a leginkább bemocskolni a szent hagyományokat és tanításokat. A humor köntösébe bújtatott, alattomos támadás indul tehát ilyen módon Jézus Krisztus tanításai ellen. Kathryn Kuhlman, Billy Graham és Oral Roberts máris a gúny tárgyává váltak a tévékabarékban, sőt nemrégiben a pápa is terítékre került – a legrosszabb azonban még csak ezután jön. A valaha készített legantikrisztusibb lelkületű szórakoztató műsorokat a kábeltelevíziós hálózaton keresztül fogják sugározni – és nem lesz, aki gátat szabna nekik!

 

Folytatás a II. részben:
https://apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/az--ido--surget-----dontened-kell---/halado-bibliaiskola-ii_resz.html

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Izrael