Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.11.06

Hamis próféták, ragadozó farkasok és szolgák

 

A világ nem változik. Emberi napjainkat számlálva csak gondoljuk, hogy okosabbak lettünk, pedig nem lettünk azok.
Harcok, hatalmak, pitiáner vagy kozmikus küzdelmek : 2in1. Mind egyre megy, mind egy centrummal rendelkezik, s az nem Isten.

 

 

___Módszerek a báránybőrbe bújt farkasok felismerésére___

De mit is jelent a báránybőrbe bújt farkas kifejezés? 
A szimbolikus kép olyan 
 - külsőleg jószándékú és 
 - külsőleg ártalmatlan, 
 - külsőleg kedves embert jelent, aki valójában belülről tele van gyűlölettel, gonoszsággal és csalással.

Erről beszél nekünk a Máté evangéliuma 7,15.

 

hamis1.png


A hamis tanító vagy hamis próféta arra törekszik, hogy a Szentírást

 - saját napirendjéhez igazítsa.

 - Hamis próféciákkal, 
 - hamis tanításokkal csalják meg az ilyenek a hallgatóságot. 
Miközben nagyon is vonzónak tűnhetnek,
 - farkastörvények szerint tanítanak
 - hamis tanokat.


Mindennapi életünkben az igazság néha elferdül, elmosódik, manipulált formában jelenik meg. Nehezebb felismerni az igazat és a hamisat.

„Legyetek józanok és éberek, mert a ti ellenségetek, az ördög úgy kószál, portyázik körös-körül zsákmányt keresve, mint egy éhesen ordító oroszlán, amelyik felfalni készül...”
Egy éhes oroszlánt és egy ragadozó farkast semmi sem állíthat meg, hogy új területeket szerezzen.


1 Péter 5:6-11 - https://www.biblegateway.com/passage?search=1%20P%C3%A9ter%205:6-11&version=ERV-HU

 

A hamis próféták ugyanígy vannak ezzel. 
 - Úgy idézik és forgatják Isten szavait, ahogy az az ő 
 - saját érdekeiknek legjobban megfelel. 
 - Nem riadnak vissza semmiféle manipulációtól 
 - a megtévesztés és a félrevezetés érdekében.
Teljesen tisztában van Isten ellensége azzal, hogy közel van Isten végső győzelme, ezért semmitől, de semmitől sem riad vissza annak érdekében, hogy 
 - az emberek figyelmét a lényegi és fontos dolgokról elterelje, hogy ha csak kis talpalatnyi területet is, de megnyerhessen az utolsó csatában. 
 - Élvezettel állít csapdát bárkinek, a legkisebbtől a legnagyobbig, hogy annak bukását és gyötrelmeit megláthassa. 
 - Visszájára fordítja a szavakat az élet bármely helyzetében. 

Örök csaló.

De önmagát vezeti saját csapdájába,
s ott vész el.


Isten népének eltökéltnek kell lennie. 
Jó értelemben konokul kell ragaszkodnia Isten Beszédéhez.
Ez megment, ez a mentőöv.

Gyakorlatban, a mindennapokban kell tudnunk alkalmazni Isten isteni mércéjét.
Nem törvénykezve, hanem a Szent Szellemet követve.
Nem rohanva, hanem járva.
Nem sietve, hanem békességben. 
Nem kapkodva, nem félelemmel, hanem józanul és szeretetben cselekedve.
Nyugodtan, megfontoltan, azzal a teljes hittel és biztos meggyőződéssel, amit a Megváltó elvégzett számunkra:

lefegyverezte és legyőzte az emberölőt, az ősellenséget, a kígyó leszármazottját, aki épp napjainkban tombol a legvadabbul;
mert tudja, közel a vég:
a leszámolás órája itt van...!

 

Biztos tudat
Isten Fiának biztos győzelmében.

Ez az igazi hit.
Akkor, és csakis akkor nem dobál bennünket jobbra-balra a tenger hulláma, mindenféle áradás, agykontroll és manipulálás, hamis tanítás és hamis pásztor.

vilagossag.jpg

                   

 

                         ___Hogyan ismerhetjük fel a farkas-személyiségű álszolgálókat?___


 - Amikor egy vezető megpróbálja megszerezni és megtartani a hatalmát saját önző indokai miatt, kapcsolatait kizárólag az irányítás megszerzése érdekében használja fel, olyan szabályokat és normákat hoz létre, amelyek soha nem voltak részei Isten tervének, ha nem akarja szabadsággal és igazsággal felhatalmazni és felruházni az embereket, hanem csak és kizárólag korlátozza őket - biztosan farkassal van dolgunk.

 - Amikor egy vezető a helyreigazítást vagy helyesbítést megtagadja, haraggal válaszol a kritikára, nincs benne sem alázat, sem bűnbánat, amikor visszafordítja a kritikát az őt szeretettel megintő személyre, mert fő célja egójának megőrzése - biztosan farkassal van dolgunk.

 - Amikor egy vezető szelídnek tűnik a közönség előtt, de szembesítve önmagával agressziót mutat, amikor senki és semmi nem állhat tekintélye útjában, amikor ennek érdekében érzelmi manipulációra is hajlandó, bűntudatot, szégyent és félelmet kelt az őt helyreigazítani szándékozó személyben - biztosan farkassal van dolgunk.

 - Amikor egy vezető úgy manipulál az édes szavakkal és a bókokkal, hogy bizonytalanságot támaszt a hozzá javító szándékkal közeledő emberben, amikor negédesen kedveskedik, ám hiányzik belőle a Szent Szellem minden gyümölcse (szelídség, önuralom,…) - biztosan farkassal van dolgunk.

 

___De nézzük meg a szövetségi ügynökök példáját: hogyan tudják megkülönböztetni az igazit a hamistól?___

A szövetségi ügynökök hosszú-hosszú órákon át tanulják megkülönböztetni a hamis pénzt a valóditól. A valódi pénznek minden apró részletét átvizsgálják, újra és újra átveszik a leckét, memorizálnak, míg végül 

                                beléjük vésődik az igazinak az ismerete

Amikor valaki biztosan tudja, hogy milyen az igazi, s hogy ki az igazi, akkor kétség nélkül ki tudja szűrni a hamisat.

Isten írott Igéje nem csupán betűk halmaza. A Biblia lapjai egészen más jelentőséggel bírnak, mint egy regénynek az oldalai. Kitéphetünk ebből is, abból is egy egy oldalt, egymás mellé tehetjük őket, kinézetre talán hasonlítanak is, de egy perdöntő különbség van köztük: az egyikben benne van a Mennyek Királyságából érkező Szent Szellem ihletettsége... (szela...)
Benne van Isten Szellemének ereje: a mennyei Kenet. Vastagon kell ezt a Kenetet az embernek magán hordoznia ahhoz, hogy a világ hidegsége ne férkőzzön hozzá a szívéhez. Megvan írva, hogy minden dolog közül legjobban a szívünkre kell tudnunk vigyázni…

Szívünk az életközpontunk. 
Az Istentől kapott Kenet a szívünk megfelelő ruházata.
A megfelelő ünnepi öltözet:
a fehér ruha...

                             ___Isten Igéje a perdöntő minden kérdésben.___

Az igazat a hamistól az igazi ___gyümölcsök___  különböztetik meg: öröm, békesség, türelem, szeretet, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom.
Itt nem szerepel kritériumként az, hogy mennyi pénze van valakinek, hány követője van az interneten, hány könyvet írt és adott ki. A Galata 5,22 nem sorolja fel.
Egyes egyedül az számít, hogy milyen gyümölcsök vannak az életében, így hirdeti-e Isten evangéliumát, rámutat-e a megbocsátásra és a szabadság fontosságára, amely egyedül Isten Fiában jelent meg.  Mert azt mondja az Ige, hogy akit a Fiú szabaddá tesz, az
valóságosan szabad lesz. 
Hirdeti-e ezt a Messiásról? Hisz-e Isten Igéjének tekintélyében?

A világ egészen másképp szemléli a sikert és a népszerűségét, mint ahogy Isten látja. Isten a szíveket vizsgálja. Isten Szelleme pedig mindent kutat, a szívünk legmélyét is, 
és nem azt kutatja, hogy mi van a zsebünkben.

A Sátán angyala a fény angyalának álcázza magát, ezért 
 - a gonoszság szolgái pontosan úgy viselkednek, ahogy a gazdájuk teszi: fényesek, sikeresek, szépek - de belül ragadozó farkasok.
Gyakran bújnak el a 
 - hamis vallásosság színfala mögé is. Megosztják mindazt az okkult tudományt, amelynek fő mérgező forrása maga az embergyilkos.
- Varázslók, 
- bűbájosok, 
- ezoterikus tetszelgők, de 
- végük a tűz tava.


Minden embernek van egy istene / Istene, mindenkinek kettő közül kell választania:
a világosság angyala vagy a világosság Forrása? Te melyiket szereted?

 

hamis2.png

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel+22&version=NT-HU

 

hamis2a.png

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel+22&version=ERV-HU

 

 

 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Isten, angyalok, emberek